Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Nádorové kmeňové bunky

VEDA NA DOSAH

Spektrum vedy: Nádorové kmeňové bunky

Skutočne prínosnú prácu odviedol tím okolo Mgr. Lucie Kučerovej, PhD., vedeckej riaditeľky Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV, ktorá v roku 2014 dostala ocenenie vedkyňa roka. Ako hovorí držiteľka vzácnej ceny v úvode dokumentárneho filmu s názvom Nádorové kmeňové bunky z cyklu Spektrum vedy, išlo o vedecko-výskumnú činnosť celého tímu za posledných 10 rokov.

Tím okolo Mgr. Lucie Kučerovej, PhD. skúmal vlastnosti, správanie a ďalšie biologické schopnosti nádorových kmeňových buniek, čo bola jedna časť, ktorú porota ocenila. Druhá časť sa týkala práce, ktorou testovali terapeutický prístup. Skúšali, či by sa podarilo ovplyvniť a liečiť pomerne agresívne ochorenie – metastatický melanóm.

„Je to práca, ktorú sme robili v laboratóriu v celom kolektíve, konkrétne v Laboratóriu molekulárnej onkológie. Ako som už zdôrazňovala pri mnohých príležitostiach, určite to nie je ocenenie moje vlastné, ale ocenenie práce celého kolektívu a všetkých výsledkov, ktoré sa nám za toto obdobie podarilo získať,“ uviedla Mgr. Lucia Kučerová, PhD.

Pokračuje, že ide o výsledky dlhodobého výskumného zámeru laboratória a minimálne desaťročnej práce na problematike nádorovej biológie a génovej terapie, ktorá nadviazala na mnohoročné skúsenosti starších kolegov a mentorov. Za toto obdobie zaviedli mnoho nových metód, nové modely a využili moderné technológie, čo im umožnilo získať viaceré originálne výsledky.

 © CVTI SR – Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti

 

Bunky bolo treba oddeliť

Mgr. Lucia Kučerová, PhD.Ako vysvetľuje Mgr. Lucia Kučerová, PhD. vo svojej práci, jej tím dokázal z veľkého počtu nádorových buniek oddeliť malú časť – subpopuláciu, ktorá tvorí len 1 – 1,5 % zo všetkých buniek. „Avšak práve tieto bunky majú schopnosť tvoriť nádory, hovoríme, že sú tumorigénne. Tým sme potvrdili, že v rámci nádoru a nádorových buniek nemajú všetky bunky rovnaké vlastnosti, sú tam bunky, ktoré sú nielen zodpovedné za rast nádorov, ale aj ich odolnosť voči terapii. Hoci tvoria veľmi malú časť nádoru, majú kľúčovú úlohu pre jeho rast. My sme tento fenomén v našej práci potvrdili na modeli nádorov štítnej žľazy.“

Druhá ocenená časť práce súvisela s inovatívnym terapeutickým prístupom. „Využívali sme bunky derivované z tukového tkaniva a vnesením cudzorodého génu sme ich premenili na bunky terapeutické. Vďaka nim a kombinácii s liečivom sme dokázali výrazne potlačiť rast agresívnych melanómov na našich modeloch, a čo je dôležité, ukázali sme, že táto terapia sa dá výhodne použiť aj opakovane, hoci potom fungovala s nižšou účinnosťou. Hoci to má ešte veľmi ďaleko od klinického využitia, predsa len je to ukážka veľmi účinného protinádorového prístupu,“ hovorí významná vedkyňa.

Práca to bola podľa nej náročná, rovnako ako každá iná kreatívna a tvorivá práca, ktorá si vyžaduje trpezlivosť, invenciu, veľmi veľa študovania nových poznatkov, zvládnutie nových metodík a aj vytrvalosť, ak sa na prvýkrát nepodarí všetko podľa predstáv. „Je to práca duševná, ktorá sa nedá merať stopkami, avšak prináša veľké uspokojenie, pokiaľ prinesie hmatateľné výsledky – ale aj veľkú frustráciu, ak sa napriek všetkému biologické systémy správajú odlišne, akoby sme si to my želali.“

Veľká vedecká skupina

Vedecká skupina pod vedením Mgr. Lucie Kučerovej, PhD. je pomerne veľká, za tie roky sa ňou už premlelo veľa študentov, doktorandov aj kolegov, ktorí sa rozhodli časom posunúť vo svojej kariére ďalej. „Všetkým kolegom a vedeckým pracovníkom, s ktorými som na riešení projektov spolupracovala a stále spolupracujeme, patrí moja veľká vďaka. Ak nechcem na niekoho zabudnúť, tak nebudem menovať dlhý zoznam, veď v aktuálnej relácii mnohí z nich vystúpia sami a povedia o svojej práci. Ja si na nich cením predovšetkým ohromné nadšenie, zápal, s akým pracujú, obetavosť a schopnosť navzájom komunikovať, pomáhať si a vychádzať v ústrety, z toho sa vždy veľmi teším.“

Aké vôbec máme na Slovensku možnosti v rámci výskumu v oblasti tak strašnej choroby, ako nesporne rakovina je a čo všetko dokážu naši vedci robiť v boji proti nej? Mgr. Lucia Kučerová, PhD. uvádza, že naše možnosti v rámci onkologického výskumu sú postavené na 70-ročnej tradícii, práve tento rok si ich ústav pripomenul okrúhle jubileum od svojho vzniku. „Počas tohto obdobia sa na ústave rozvíjali tradičné témy a k nim postupne pribudli aktuálne a nové myšlienky zároveň s obrovským rozvojom molekulárnych techník. Želali by sme si podstatne lepšie finančné podmienky na obnovenie zastaranej infraštruktúry a nákup prístrojov, ale aj väčšiu podporu mladým začínajúcim vedcom nielen vo forme primeraného mzdového ohodnotenia, ale aj možností vyrásť pod vedením skúsených vedcov a rozvíjať svoj potenciál.“

Spektrum vedy: Nádorové kmeňové bunky

 

Výsledky sa dostavili

A aj výsledkov v rámci výskumu na Slovensku, ktoré sa dostali až k pacientovi, je viacero. Nielen vo forme nových metód diagnostiky a presnejšej charakteristiky nádorovej choroby, nových testov, ktoré naši vedci zo začiatku pomáhali zaviesť až po niektoré prípravky používané v liečbe. „Som rada, že sa nám darí čoraz viac zapojiť do spolupráce lekárov, ktorí sú ochotní spolupracovať pri výskume, pomáhajú zozbierať súbory pacientskych vzoriek a tým sa darí aj na Slovensku rozvíjať zaujímavé vedecké štúdie,“ pripomenula Mgr. Lucia Kučerová, PhD. Netrúfa si veľmi hodnotiť, aké majú možnosti naši lekári v rámci samotnej liečby rakoviny. „Možnosti našich lekárov hodnotím podobne ako ostatní pacienti a laici, ktorí sa dostanú do kontaktu s onkologickou diagnózou. Občas ma ale šokuje, ak sa v blízkom okolí vyskytne beznádejný prípad a rovnako ako každému inému mi napadne – ako je možné, že sa nedalo nič urobiť, keď žijeme v 21. storočí? Ale potom je aj veľmi veľa prípadov, keď je ten obrovský pokrok za relatívne krátky čas (niekoľko rokov) skutočne výrazný,“ uzatvára vedkyňa. 

 

Ešte ďalšie pozoruhodné pracovné výsledky vedcov Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV sú predstavené v dokumente Nádorové kmeňové bunky, ktorý si môžete pozrieť aj vo videoarchíve na portáli Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

 

Cyklus dokumentov Spektrum vedy, vysielaný Slovenskou televíziou, je popularizačný projekt, ktorý vznikol v spolupráci Centra vedecko-technických informácií SR , Slovenskej akadémie vied a Slovenskej televízie.

 

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: filmový dokument „Nádorové kmeňové bunky“

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky