Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

DANUBE UP: Voda ako strategická surovina – diskusia

VEDA NA DOSAH

DANUBE UP 2016

V rámci sprievodného podujatia DANUBE UP sa uskutoční v piatok 8. júla 2016 v čase od 15.00 do 16.00 hod. na Námestí Milana Rastislava Štefánika (Eurovea) v Bratislave moderovaná vedecko-popularizačná diskusia venovaná problematike vody, stúpajúcim nárokom na pitnú vodu a jej zásoby, či rozdeleniu jej zdrojov v priestore a v čase.

V diskusii na tému „Voda ako strategická surovina“ vystúpia hostia: Ing. Yvetta Velísková, PhD. a Ing. Viliam Novák, DrSc., z Ústavu hydrológie SAV; Ing. Radka Pešoutová, MSc., projektový manažer – Projekt LIFE2Water; Ondřej Nehasil, Ekocentrum Koniklec a projekt „Počítame s vodou“; Ing. Zsolt Lukáč, generálny riaditeľ, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Moderátor podujatia: Roman Juraško.

Slovenskí i českí odborníci vám poskytnú fundované odpovede na všetky pálčivé otázky týkajúce sa vody. Dozviete sa, ako sme na tom s vodou a jej kvalitou na Slovensku, ako ovplyvňujú zmeny počasia a zásahy človeka jej zásoby, režim a kvalitu, ako s vodou správne hospodáriť, aké sú najnovšie prístupy k jej spravovaniu a množstvo ďalších aktuálnych a užitočných informácií.

V podmienkach zvyšujúceho sa počtu obyvateľov na Zemi (s prírastkom asi 83 miliónov ľudí ročne) a pri stúpajúcich nárokoch na pitnú vodu, sa pitná (sladká) voda stala limitujúcim faktorom rozvoja ľudstva. V súčasnosti asi 600 miliónov ľudí (údaj OSN) nemá prístup k hygienicky nezávadnej vode a toto číslo bude rásť. Dôsledkom tejto skutočnosti je nízka úroveň produkcie biomasy, nízka úroveň hygieny a z toho vyplývajúce infekcie.

Na Zemi máme k dispozícii stále rovnaké množstvo vody zo zrážok, rastie jej znečistenie a spotreba vody na závlahy, na čo sa spotrebuje asi 80 % všetkej sladkej vody. Možno povedať, že vody na Zemi je a bude dostatok, nebude však k dispozícii všade v požadovanom množstve a kvalite. Z celkového množstva vody je takzvanej sladkej vody len asi 2,5 % a väčšina z tohto objemu je v ľadovcoch. Zásoby vody sú rozdelené v priestore a čase nerovnomerne. Vo vyšších zemepisných šírkach je vody viac, ale v priestore medzi obratníkmi je jej málo. Aby sme ako ľudstvo prežili, musíme sa o vodu podeliť s tými, ktorí jej nemajú dostatok.

Ako sme na tom s vodou na Slovensku a hlavne, akú má kvalitu? Niet pochýb o tom, že dostatok (alebo nedostatok) vody je jednou z primárnych podmienok udržateľnosti života.

 

STRÁNKA PODUJATIA a PROGRAM DANUBE UP

 

Spracovala: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Informácie poskytla: Miriam Šlosárová, projektová manažérka, Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity

Uverejnila: ZVČ

 

Zaujímajú Vás informácie o VODE?

Kliknite si na náš TAG  a prečítajte si reportáže a rozhovory, ktoré sme k danej téme v rámci portálu VEDA NA DOSAH publikovali

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky