Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Českí vedci odhalili, ktoré gény môžu zvýšiť výnos ďateliny

VEDA NA DOSAH

Spolu so šľachtiteľmi chcú vytvoriť nové odrody.

Lienka sediaca na kvete ďateliny lúčnej. Zdroj: iStockphoto.com

Po dvoch rokoch skúmania vedci z olomouckého pracoviska Ústavu experimentálnej botaniky (ÚEB) Akadémie vied ČR a Poľnohospodárskeho výskumu, spol. s r. o. Troubsko (ZVT) určili časti dedičnej informácie, ktoré sú zodpovedné za vyšší výnos ďateliny.

Vďaka objavu budú môcť vedci jednoduchšie vyšľachtiť odrody ďateliny s novými vlastnosťami.

Analýzy umožnili špeciálne prístroje

Ďatelina lúčna je hneď po lucerne siatej najpestovanejšou viacročnou krmovinou. Pre dobytok ide o vysoko výživnú plodinu. Okrem toho rastlina výrazne zlepšuje stav pôdy, pretože dokáže viazať vzdušný dusík.

V Českej republike sa pestuje na ornej pôde s rozlohou 60 tisíc hektárov.

Pri výskume ďateliny vedci používali špeciálne prístroje, Zdroj: Ústav experimentálnej botaniky AV ČR

Pri výskume ďateliny vedci používali špeciálne prístroje, Zdroj: Ústav experimentálnej botaniky AV ČR

Vedci dva roky analyzovali dedičnú informáciu takmer štyroch stoviek genotypov (genetická informácia, ktorá sa v organizme vyskytuje vo forme DNA, pozn. redakcie) ďateliny, aby našli väzbu medzi určitými oblasťami jej dedičnej informácie a výnosom.

„Sme veľmi radi, že sa nám podarilo identifikovať markery, ktoré urýchlia šľachtenie výnosnejších odrôd ďateliny,“ vyjadril sa v tlačovej správe Jan Šafář z olomouckého pracoviska ÚEB.

Vysvetlil, že nový objav by nebol možný bez špičkovej techniky. Analýzy, ktoré robia, sú totiž nesmierne náročné.

„V našom laboratóriu máme niekoľko DNA sekvenátorov, pričom tie najvýkonnejšie dokážu prečítať až 6 tisíc miliárd báz DNA za dva dni. V minulosti by sa taký rozsiahly projekt nemohol uskutočniť, či už z časových, alebo ekonomických dôvodov. Vďaka tomuto pokroku môžeme zistiť, ktoré genetické varianty odpovedajú za určité vlastnosti rastlín,“ vysvetlil v tlačovej správe.

Dôležitá krmovina

Vedci chcú spolu so šľachtiteľmi vyvinúť nové odrody ďateliny lúčnej so špecifickými vlastnosťami a lepšími agronomicky významnými znakmi.

Kvety ďateliny na lúke. Zdroj: iStockphoto.com

Kvety ďateliny na lúke. Zdroj: iStockphoto.com

Zmapovanie genetickej informácie stoviek rôznych genotypov ďateliny umožnilo určiť vhodné genetické varianty, na ktoré sa teraz šľachtitelia zamerajú.

„Zo získaných dát sme vytvorili pomerne presný model, z ktorého dokážeme zistiť, aký bude výnos zelenej hmoty ďateliny, a to iba na základe genetickej informácie. Metódy genomickej predikcie prinášajú doposiaľ nepredstaviteľné výhody pri zostavovaní genetickej informácie potomkov, a umožňujú tým precíznejšie šľachtenie nových odrôd ďateliny lúčnej,“ objasnil Oldřich Trněný z Poľnohospodárskeho výskumu.

Na Slovensku sú výnosy ďateliny lúčnej podstatne nižšie ako výnosy lucerny siatej. Avšak najmä v podhorských a horských oblastiach sa vďaka svojmu úrodovému potenciálu a predplodinovým efektom zaraďuje ďatelina lúčna medzi najdôležitejšie krmivové plodiny.

Zdroj: Tlačová správa Ústavu experimentálnej botaniky, AV ČR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky