Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

AMAVET ocenil Grétu Kolcunovú. Aj vďaka nej je v našich riekach viac pstruhov

Monika Tináková

Gréta Kolcunová pochádza z obce Kružlov, neďaleko Bardejova. Je tretiačkou na gymnáziu a vo svojom voľnom čase pomáha miestnej organizácii Slovenského rybárskeho zväzu v Bardejove s projektom zarybnenia.

Gréta Kolcunová, Zdroj: Archív Gréty Kolcúnovej

Študentka sa zaradila medzi víťazov na Festivale vedy a techniky, ktorý organizuje AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku. Na súťaži sa každoročne prezentujú najšikovnejší stredoškoláci, ktorí so svojimi víťaznými projektmi reprezentujú Slovensko na celosvetových súťažiach a zaujímavých európskych výstavách. Festival vedy a techniky prezentuje mladé mozgy, pri ktorých nám zostáva len dúfať, že raz budú pre krajinu prínosom a „neukradne“ nám ich svet.

Pstruha potočného opisujete ako jednu z našich najkrajších rýb. Tvrdíte, že jeho vyhynutie by bolo určite veľkou stratou nielen pre rybárov, ale aj pre rozmanitosť prírody a pre ekosystém. Preto ste sa rozhodli, že urobíte niečo, aby ste tomu zabránili?

Áno, je to pravda. Zrealizovali sme projekt, ktorým sa snažíme reintrodukovať (obnoviť) pstruha potočného a navrátiť ho späť do prírody. V priebehu šiestich rokov sme pracovali s dvoma metódami vysádzania ikier. Prvé štyri roky sme používali výlučne Whitlock-Vibert boxy. Tento spôsob sme v nasledujúcich dvoch rokoch nahradili metódou externých liahní.

Ako by sme si taký box mali predstaviť?

Do hornej časti boxu, do komory na ikry, sa vysadí 500 ikier v štádiu očných bodov. Whitlock-Vibert box umožňuje, aby sa  vyliahnutý  plôdik so žĺtkovým vačkom  prepadol do jeho spodnej časti. Žĺtkový vačok slúži plôdiku ako zásoba potravy. Spodná časť Whitlock-Vibert boxu je konštrukčne uspôsobená tak, aby na jeho dne mohol plôdik  stráviť žĺtkový vačok a v čase, keď už je schopný sám plávať, dokázal komoru opustiť otvormi v strednej časti steny. Externé liahne fungujú na podobnom princípe. Sú niekoľkonásobne väčšie ako Whitlock-Vibert boxy a lepšie sa s nimi pracuje. Vrchná časť liahne sa odkryje, na sito sa nasadia ikry v očných bodoch. Jednorazovo sa na sito externej liahne zmestí až 10 000 ikier.

Ktorá z dvoch spomínaných metód bola lepšia, efektívnejšia?

Pri porovnaní externých liahní s WV boxmi je veľké pozitívum to, že peňažné náklady na výrobu liahní sú oveľa nižšie ako na kúpu boxov. Negatívum vidíme v tom, že pri plesňových ochoreniach treba ikry pravidelne preberať. V jednej liahni je až 10 000 ikier. Ak by sme boli pri odstránení plesní nedôslední, mohlo by to zničiť celý chov. Do liahne sa zmestí až 10 000 ikier, čo je dvadsaťkrát viac ako do WV boxu. Umožňuje nám to vykonávať precíznejšie kontroly ikier, nakoľko skontrolujeme päť liahní a nie 100 boxov. Naším cieľom je pomôcť vychovať populáciu pstruhov žijúcu v našich revíroch, takpovediac  už od vyliahnutia.

Gréta Kolcunová pomáha Slovenskému rybárskemu zväzu s projektom zarybnenia, Zdroj: Archív Gréty Kolcunovej

Gréta Kolcunová pomáha Slovenskému rybárskemu zväzu s projektom zarybnenia, Zdroj: Archív Gréty Kolcunovej 

Prinavrátenie pstruha potočného je veľmi zložitý a časovo náročný proces. Na začiatku ste museli vybrať vhodné chovné potoky.

A následne sme počas celého roka pracovali so samotnou výrobou liahní a kúpou boxov. Nasledovala inštalácia liahní a boxov do chovných potokov, vysádzanie samotných ikier, pravidelné kontrolovane ikier, sledovanie liahnutia a mnoho ďalších procesov. Na jeseň sme odlovili ročné jedince pstruhov a premiestnili sme ich z potokov Lipovec a  Výška do Tople.

Vy sa takýmto aktivitám venujete už 6 rokov. Čo všetko sa vám už podarilo dosiahnuť?

Do obidvoch chovných potokov sme vysádzali 50 000 ikier pstruha potočného. Po prvom roku sme mali z WV boxov úspešnosť 5 % a z liahní 15 %, čo predstavuje 2500 a 7500 jedincov. V druhom roku sme mali z WV boxov 1 500 pstruhov a z liahní 6 500 pstruhov. V treťom roku 1000 (3 %) a 6 500 (13 %) jedincov, ktoré sú schopné rozmnožovať sa. Pstruhy sa reintrodukujú na 375 000 z WV boxov a 2 250 000 z liahní. Zistili sme, že liahne sú až šesťkrát úspešnejšou metódou vysádzania ikier v porovnaní s WV boxmi. Myslím si, že výsledky našej práce hovoria za všetko.

Počet pstruhov sa v lokalitách, ktoré ste navštevovali, aj vďaka vám zvýšil. Ako by sme podľa vás k tejto problematike mali pristupovať v rámci celého Slovenska?

To, že sa počet pstruhov vo vybraných lokalitách zvýšil, potvrdzujú odlovy, ktoré pravidelne vykonávame. Ako rybárka môžem z vlastnej skúsenosti  potvrdiť, že ulovených pstruhov je čím ďalej, tým viac. Ak má populácia pstruhov dosiahnuť podobné počty ako v minulosti, je potrebné ich pravidelné vysádzanie v období minimálne piatich rokov.

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky