Prezident udelil štátne vyznamenania aj vedcom P. Chebenovi, M. Omastovej, M. Valkovi a K. Zavackej

12. jan. 2019 • Prírodné vedy

Prezident udelil štátne vyznamenania aj vedcom P. Chebenovi, M. Omastovej, M. Valkovi a K. Zavackej

Pri príležitosti 26. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky udelil prezident SR Andrej Kiska dňa 8. januára 2019 štátne vyznamenania osobnostiam, ktoré významne prispeli k rozvoju našej krajiny, jej slobody, kultúrnosti a prosperity. Medzi ocenenými boli aj vedci: prof. Dr. Ing. Pavel Cheben, Ing. Mária Omastová, DrSc., prof. Ing. Marián Valko, DrSc. a JUDr. Katarína Zavacká, CSc.

Prezident Andrej Kiska v mene Slovenskej republiky udelil najvyššie štátne vyznamenania 15 ženám a 15 mužom, „vďaka ktorým je naša krajina lepším, krajším, múdrejším, slušnejším i spravodlivejším miestom pre život nás všetkých“. Ocenil skutočných lídrov, ktorí ukazujú ako riešiť problémy, prekonávať prekážky, inšpirovať ostatných. Ľudí, ktorí pomáhajú tvoriť, chrániť a rozvíjať spoločnú identitu Slovenskej republiky. Udelením vyznamenaní vzdal hold ich poctivej práci, nevšednému talentu, osobnej odvahe či výnimočnému prínosu pre našu krajinu.

V závere svojho vystúpenia prezident Andrej Kiska povedal: „Je mi cťou podporiť dnes vynaliezavosť, zvedavosť, túžbu po pravde a poznaní. Vďaka nim lepšie rozumieme svetu, v ktorom žijeme a lepšie sa dokážeme pripraviť na to, čo nás čaká. Oceneným sa poďakoval v mene občanov Slovenskej republiky a ďalej uviedol: „Ďakujem vám za výnimočné zážitky a radosť, ktorú nám prinášate. Ďakujem vám za inšpiráciu, ktorou nás motivujete a poznanie, ktorým nás obohacujete. Ďakujem vám, že nám pomáhate byť lepšími ľuďmi, lepšou spoločnosťou, lepšou krajinou.“

Prezident republiky udelil prof. Dr. Ing. Pavlovi Chebenovi Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o hospodársky rozvoj Slovenskej republiky a významné vedecké výsledky v oblasti fyzikálnej chémie a optiky.

Prezident Andrej Kiska a Pavel Cheben

Prezident Andrej Kiska a prof. Pavel Cheben

Prof. Dr. Ing Pavel Cheben, pôsobí a žije v Ottawe, pôvodom je zo Slovenska. Jeho výskum zahŕňa integrovanú optiku a fotoniku, špeciálne kremíkovú fotoniku a nanofotonické štruktúry a zariadenia. Pôsobí ako vedúci vedecký pracovník v Národnej výskumnej rade Kanady (National  Research  Council – NRC), je hosťujúcim profesorom na Žilinskej univerzite v Žiline a na univerzitách v Španielsku. Pred pôsobením v Národnej výskumnej rade Kanady viedol Laboratórium vesmírnej inštrumentačnej techniky v Národnom inštitúte pre vesmírne technológie na španielskom Ministerstve obrany. Riadil tam niekoľko vedeckovýskumných a obranných projektov a pracoval na výskume v oblasti satelitnej optiky, optických materiálov a holografických prvkov. Pavel Cheben bol jeden z kľúčových vedcov, ktorí naštartovali telekomunikačný podnik Optenia Inc.

Prezident republiky udelil Ing. Márii Omastovej, DrSc., Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o hospodársky rozvoj Slovenskej republiky a významné vedecké výsledky v oblasti chémie polymérov. 

Prezident Andrej Kiska a Mária Omastová

Prezident Andrej Kiska a Mária Omastová

Ing. Mária Omastová, DrSc., je uznávaná chemička a odborníčka na polymérne materiály, doktorka vied v odbore Makromolekulová chémia. Od roku 1995 pracuje v Ústave polymérov SAV, kde je vedúcou vedeckou pracovníčkou a vedúcou Oddelenia kompozitných materiálov. Od roku 2015 je členkou Predsedníctva Slovenskej akadémie vied. Vo vedeckovýskumnej činnosti sa venuje aplikáciám nanotechnológií a nanomateriálov, ktoré zahŕňajú prípravu a modifikáciu častíc vodivých polymérov, nanočastíc na báze uhlíka a ich kombináciami s inými nanočasticami alebo s inými polymérmi, organickými alebo anorganickými substrátmi, s cieľom vytvoriť nové druhy materiálov pre aplikácie v rôznych zariadeniach. Za rok 2016 získala ocenenie Vedkyňa roka SR.

Prezident republiky udelil prof. Ing. Mariánovi Valkovi, PhD., Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o hospodársky rozvoj Slovenskej republiky a významné vedecké výsledky v oblasti fyzikálnej chémie.

Prezident Andrej Kiska a Marián Valko

Prezident Andrej Kiska a prof. Marián Valko

Prof. Ing. Marián Valko, PhD., je odborníkom v oblasti fyzikálna chémia a molekulová spektroskopia. Pôsobí v Ústave fyzikálnej chémie a chemickej fyziky, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V medzinárodnom kontexte svojou vedeckou aktivitou výrazne prispel k objasneniu úlohy voľných radikálov v biosystémoch, kde pojednáva o interakciách kovov s biomolekulami a úlohe redoxne aktívnych kovov pri tvorbe voľných radikálov. Jeho výskumná skupina aplikuje mnohé fyzikálne techniky, ako sú napr. magnetické rezonančné spektroskopie, molekulové spektroskopické techniky a iné experimentálne techniky. V spolupráci s biologickými pracoviskami doma a v zahraničí skúmajú protektívny účinok týchto látok na bunky. V roku 2016 získal Cenu za vedu a techniku v kategórii Osobnosť vedy a techniky.

Prezident republiky udelil JUDr. Kataríne Zavackej, CSc., Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, o ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj v oblasti právnych vied.

Prezident Andrej Kiska a Katarína Zavacká

Prezident Andrej Kiska a Katarína Zavacká

JUDr. Katarína Zavacká, CSc., je samostatnou vedeckou pracovníčkou v Ústave štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Oblasťami jej vedeckého záujmu sú dejiny štátu a práva v 20. storočí, procesy transformácie právnych systémov a vývoja občianskych práv a slobôd. Venuje sa historicko-právnej analýze procesov budovania a likvidácie demokratických právnych systémov. Je autorkou monografií Právne formy perzekúcie a trestné právo na Slovensku v rokoch 1938 – 1945 a Politické trestné činy pred Slovenským najvyšším súdom v rokoch 1939 – 1944, spoluautorkou prvej slovenskej učebnice občianskej výchovy po roku 1989. Na svojom konte má množstvo vedeckých štúdií. 

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj a fotogaléria: www.prezident.sk

Zoznam vyznamenaných osobností 8. 1. 2019

Súvisiace:

Hore
Quark_2020
TVT2020 prihlasovanie
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 7/2020
TVT2020 súťaže
Vedec roka SR
Vedecká cukráreň video
VC 6/2020 železany
Veda v CENTRE máj
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Biele svetlo je možné zložiť z farebných spektrálnych lúčov.
Zistite viac