Prednáška / celé Slovensko

Ženy a dievčatá v astronómii: Meteoroidy – od zániku po pôvod

Žena pozorujúca nočnú oblohu teleskopom. Zdroj: iStockphoto.com

Toto podujatie už prebehlo.

Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV, Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a Centrum voľného času v Košiciach Vás srdečne pozývajú na podujatie, ktoré sa koná v rámci iniciatívy Medzinárodnej astronomickej únie Ženy a dievčatá v astronómii.

Organizácia Spojených národov vyhlásila 11. február za Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede. Od roku 2019 Medzinárodná astronomická únia v termíne od 11. februára do 8. marca iniciuje aktivity, ktoré sa zameriavajú na ženy a dievčatá v astronómii. Aj Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV organizuje aktivity, ktoré vyzdvihujú úlohu žien v rozvoji vedy a zároveň povzbudzujú dievčatá, aby uvažovali o kariére v astronómii.

Téma

Meteoroidy – od zániku po pôvod

V prednáške sa bude hovoriť o malých časticiach Slnečnej sústavy, ako aj o tých, ktorých pôvod môže siahať až medzi hviezdy. Tiež bude zodpovedaná otázka, čo nám o tom vypovedá ich zrážka so Zemou a do akej miery je to spoľahlivé.

Kedy a ako sa môžem pripojiť

Prednáška sa bude konať 17. februára 2022 od 18:00 hod. online, prostredníctvom videokonferenčného systému Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, dostupného cez internetový prehliadač na tejto adrese.

Prednášajúca

S prednáškou vystúpi RNDr. Mária Hajduková, PhD., Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied.

Viac info

https://sas.astro.sk/event/zeny-a-dievcata-v-astronomii-2/