Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Kvíz: Ako dobre poznáte naše Slnko?

Matúš Beňo

O našej hviezde sa dozvedáme čoraz viac vďaka vesmírnym misiám a neustálym pozorovaniam.

Súčasné prístroje umožňujú pozorovať Slnko v rôznych svetelných spektrách.

Slnko vo falošných farbách, pozorovanie bolo v ultrafialovom spektre. Zdroj: NASA/SDO

Zdroje odpovedí:
NASA https://solarsystem.nasa.gov/solar-system/sun/in-depth/
National Geographic https://www.nationalgeographic.com/science/article/the-sun

Koľko hmoty celej Slnečnej sústavy predstavuje Slnko?

Akým typom hviezdy je naše Slnko?

Ktoré dva prvky sú najviac zastúpené v Slnku?

Ktorá z nasledujúcich vrstiev má najvyššiu priemernú teplotu?

Ako sa volá reakcia, ktorá poháňa Slnko?

Ako dlho približne trvá slnečný cyklus, pri ktorom sa mení veľkosť a počet slnečných škvŕn?

Ako sa volá jav na Slnku, pri ktorom môže dôjsť k poruchám v našich komunikačných systémoch či výpadkom elektriny?

Ktoré z nasledujúcich tvrdení NIE JE pravdivé?

Koľkokrát je priemer Slnka väčší než priemer Zeme?

Ako sa nazýva posledné štádium vývoja Slnka?

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.