Workshop /

workshop|Krúžky IT akadémia 3D tlač 2019/2020


Toto podujatie už prebehlo.

CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica, ponúka pre žiakov 5-9 ročníkov ZŠ, sekunda- kvarta 8. ročného gymnázia v školskom roku 2019/2020, bezplatné krúžky 3D TLAČ1, 3D TLAČ2 , 3D TLAČ3, 3D TLAČ4.

  • Jednotlivé krúžky nadväzujú na predchádzajúci krúžok.
  • V každom krúžku môže byť maximálne 12 účastníkov.

Krúžky sú realizované v rámci národného projektu IT Akadémia v priestoroch CVTI SR-ŠVS Tajovského 25, Banská Bystrica.

krúžok prihlasovanie konanie informácia
3D tlač 1 16.9.-15.10.2019 22.10.-26.11.2019 Informácie o krúžku
3D tlač 2 16.9.-27.10.2019 2.12.-28.01.2020 Informácie o krúžku
3D tlač 3 16.9.-28.01.2020 4.2.-24.03.2020 Informácie o krúžku
3D tlač 4 16.9.-24.03.2020 31.3.-26.05.2020 Informácie o krúžku

Každý krúžok je 6 stretnutí v stredu čas od 14:00 hod do 15:30 hod.

Žiaci základných škôl, zapojených do projektu IT akadémia, ktorí majú záujem o krúžok, sa môžu prihlásiť na adrese https://registracia.itakademia.sk/aktivita/kruzky-zam-it-cvti-bb.

Cieľom krúžku 3D tlač je pochopiť najviac používané nástroje pri kreslení v 3D priestore, za pomoci dostupných programov Autodesk 123D Design a následne vytvorené objekty vytlačiť na 3D tlačiarni za použitia technológie FDM, či už jednofarebnej, alebo viacfarebnej. V rámci krúžkov účastníci sa získajú zručnosti a znalosti v 3D modelovaní, 3D tlači, dizajne a parametrickom modelovaní.

Viac informácií