Výzva /

výzva|Fulbrightov program pre výskum a prednášanie (2021-2022)


Toto podujatie už prebehlo.

Fulbrightov program pre výskum a prednášanie (2021-2022)

(Fulbright Scholar Program)

Granty sú určené pre odborníkov s dlhšou odbornou alebo výskumnou praxou vo všetkých vedeckých disciplínach okrem klinickej medicíny a umožňujú nezávislý výskum a/alebo prednáškovú činnosť. Dĺžka trvania môže byť od troch do šiestich mesiacov.

 

Komisia hľadá uchádzačky/uchádzačov, ktorí

 • sa chcú zamerať na výskum či výskum/prednášanie;

 • prispejú k vzájomnému porozumeniu medzi U.S.A. a SR;

 • podporujú rozvoj amerických štúdií na slovenských inštitúciách a slovenských štúdií na amerických inštitúciách;

 • svojím projektom umožnia rozvoj a posilnenie spolupráce medzi inštitúciami;

 • chcú získať impulzy a stimuly na ďalší odborný a kariérny rast;

 • doteraz nemajú profesionálne a akademické skúsenosti v U.S.A.

 

Všeobecné podmienky pre kandidátov sú:

 • ukončené PhD. štúdium alebo jeho ekvivalent;
 • výborná znalosť anglického jazyka (TOEFL testy nie sú požadované);
 • overiteľné výsledky výskumnej, prednáškovej a publikačnej činnosti;
 • slovenské občianstvo a trvalý pobyt v Slovenskej republike;
 • primárne pôsobenie na slovenskej inštitúcii;
 • pozývajúci list z hosťovskej inštitúcie v U.S.A.

Štipendium zahŕňa mesačné životné náklady, zdravotné poistenie, spiatočnú letenku a príplatok na rodinných príslušníkov. Komisia nezabezpečuje ubytovanie v U.S.A.

 

Termín uzávierky podávania prihlášok na školský rok 2021 – 2022 je 14. októbra 2020.

 

Formálne náležitosti požadované k elektronickej prihláške (3 odporúčajúce listy, pozývajúci list) doručené po termíne uzávierky nebudú brané na zreteľ a prihláška bude považovaná za nekompletnú.

 

Pri vypĺňaní elektronickej prihlášky sa riaďte inštukciami pre Slovenskú republiku, ktoré nájdete tu (pdf 231 kB), ale aj v samotnej prihláške. Pozorne si inštrukcie prečítajte. Pri nejasnostiach kontaktujte kanceláriu Komisie.

 

Viac informácií na stránke podujatia