Súťaž / celé Slovensko

Vesmírne umenie

Hviezdna obloha zachytená cez dlhú expozíciu. Zdroj: iStockphoto.com

Toto podujatie už prebehlo.

Cieľom súťaže Vesmírne umenie je, aby si súťažiaci osvojili astronomické poznatky a rozvíjali svoju kreativitu.

Európska asociácia pre vzdelávanie v astronómii (EAAE) organizuje súťaž Vesmírne umenie, ktorého cieľom je, aby si súťažiaci osvojili astronomické poznatky a rozvíjali svoju kreativitu.

O súťaži

Úlohou je vybrať si nejaký nebeský objekt alebo jav, vyhľadať ho na oblohe, získať o ňom informácie v knihách alebo na internete a následne ho nakresliť alebo zaznamenať pomocou fotografie alebo kombinovanou technikou. Príspevky následne zašlú učitelia organizátorom súťaže v digitálnom formáte. Víťazi získajú ceny, ktoré poskytne Európske južné observatórium (ESO).

Pre koho je súťaž určená

Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci vo veku 6 až 10 a 11 až 14 rokov.

Termín

Uzávierka prihlášok je 31. marca 2022 a víťazi budú vyhlásení 22. apríla 2022 v rámci Dňa Zeme.

Viac info

https://eaae-astronomy.org/space-art