Festival, Workshop / Bratislava

Vedecký veľtrh 2022

Banner podujatia: Vedecký veľtrh 2022

Toto podujatie už prebehlo.

Vedecký veľtrh má za cieľ hravou formou priblížiť deťom a mladým ľuďom vedu a jej disciplíny, čaro objavovania nového, ako aj spoločenský dosah vedy.

Organizátori veľtrhu si stanovili za cieľ hravou formou priblížiť vedu hlavne žiakom základných a stredných škôl, ale i zvedavým dospelým. Vysoké a stredné odborné školy, priemyselné školy, vedecké ústavy, záujmové organizácie a subjekty komerčnej sféry, ktoré sa veľtrhu zúčastnia, vám vo svojich stánkoch dokážu, že veda je všade okolo nás v každodennom živote. Deti si budú môcť formou interaktívnych experimentov sami overiť mnohé skutočnosti a javy. Vysoké a stredné odborné školy budú mať zasa príležitosť predstaviť šikovných študentov a predviesť ich vynálezy, ktorými neraz získali rôzne ocenenia doma i v zahraničí. Malí návštevníci si budú môcť niektoré pokusy sami vyskúšať alebo si overiť svoje schopnosti a znalosti v súťažných kvízoch.

Kedy a kde sa Vedecký veľtrh 2022 uskutoční

Dňa 23. septembra 2022 na námestí NC Eurovea v Bratislave.

Vstup voľný.

Na čo sa môžete tešiť

  • Skateboard s elektrickým pohonom, robotické auto chodiace po čiare a obchádzajúce prekážky či autonómna robotická formulka.
  • Zaujímavosti z oblasti matematiky, fyziky a informatiky; zoznámenie sa s pojmom plazma, s jej typmi, a s využitím atmosférickej plazmy v praxi; tvorivá dielňa –  výroba hudobných nástrojov z odpadových a lacných spotrebných materiálov; logika v informatike; robot smelý zajko a iné.
  • Kvíz pre deti a MemTrax – rýchly test popísania kognitívnych schopností; analýza pomeru tuku/vody a ďalších parametrov v ľudskom organizme (predchádzanie obezity); BodyFixIO – odhalenie krivej chrbtice u detí a dospelých; 3D model DNA; informácie o cukrovke.
  • Ukážka laboratórneho výskumu a experimentov; antibakteriálne materiály, či materiály pre environmentálne aplikácie tlačené na 3D tlačiarni; keramické materiály schopné odolávať extrémnym teplotám využiteľné napríklad v raketoplánoch či keramické náhrady kostí a kĺbov a mnohé iné zaujímavosti.
  • Expozícia na tému Krása a užitočnosť minerálov, možnosť vidieť a chytiť rôzne minerály a horniny ako napríklad antimonit, bentonit, magnezit, perlit, zlato a mnohé iné, dozviete sa množstvo zaujímavých informácií – ako rozoznať pravý diamant od napodobeniny a podobne.
  • Da Vinciho kód po slovensky, alebo moderné metódy spracovania šifrovaných archívnych dokumentov, predstavenie špecifického softvérového riešenia na dešifrovanie utajovaných dokumentov, rukopisov a šifier patriacich do historickej kryptografie, ktoré sú dôležitou súčasťou dejín a ich vylúštenie, spracovanie a popis obsahu môže prispieť k poznaniu tajov dobovej politiky a diplomacie; Od denára k euru – Historici o úlohe peňazí v minulosti Slovenska a osude československého menového zlata (1938–1982) vrátane prezentácie vybraných tém z oblasti hospodárskych dejín a úlohe peňazí v minulosti Slovenska.
  • a množstvo iných aktivít…

Program podujatia nájdete v tomto odkaze http://www.vedeckyveltrh.sk/program

Viac info

http://www.vedeckyveltrh.sk/

https://www.facebook.com/vedeckyveltrh.sk/