Prednáška / celé Slovensko

Veda v divadle – O náboženstve, zvykoch a rituáloch

Banner podujatia: Veda v divadle – O náboženstve, zvykoch a rituáloch

Toto podujatie už prebehlo.

Štúdio 12 pokračuje v obľúbenom popularizačnom cykle Veda v divadle, ktorý vzniká v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied. Tentoraz na tému „O náboženstve, zvykoch a rituáloch“.
Už desiaty krát sa na pôde Divadelného ústavu, konkrétne v Štúdiu 12, stretnú vedci zo Slovenskej akadémie vied a budú diskutovať na tému náboženstva, zvykov, tradícií a rituálov.
Hostia budú hľadať prepojenia témy aj s divadlom, čo už pravidelne „zabezpečí“ moderátor a tretí hosť z oblasti divadla.

Hostia

doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc. – Archeologický ústav SAV (riaditeľ)
Včasnostredoveká archeológia, 3D archeológia, prírodovedecké metódy v archeológii, vedecká popularitácia

Mgr. Vladimír Bahna, PhD. – Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV

Mgr. art. Alexandra Rychtarčíková – Divadelná dramaturgička (doktorandka DF VŠMU – Divadelné štúdiá), študentka FiF UK – grécky jazyk a kultúra, latinský jazyk a kultúra

Moderátor: Mgr. art. Dušan Poliščák, pracovník DÚ

Kedy a ako sa pripojím

22. decembra 2021, online cez Facebook.

Viac info

https://www.facebook.com/events/912230263020735/