Prednáška /

Veda v CENTRE: Sexuálne správanie a alkoholizmus… (2018-02)


Toto podujatie už prebehlo.

Sexuálne správanie a alkoholizmus – Hmyz a človek
 
Hosť: RNDr. Dušan Žitňan, DrSc. – riaditeľ ústavu Zoológie SAV
Dátum a čas: 22. február 2018 o 17.00 hod
Miesto: Konferenčná miestnosť CVTI SR na 2. poschodí.

 

Vo februárovej vedeckej kaviarni budeme diskutovať o tom, prečo je dôležité zaoberať sa výskumom hmyzu a aký to má význam pre objasnenie základných pochodov ovplyvňujúcich rast, vývin a správanie u človeka a iných živočíchov.

Našim hosťom bude uznávaný vedec:

zoológ RNDr. Dušan Žitňan, DrSc., vedúci vedecký pracovník v sekcii molekulárnej fyziológie  a riaditeľ Ústavu zoológie SAV.
Oblasťou jeho vedeckého záujmu je výskum hormonálnej regulácie vývinu a rozmnožovania hmyzu a kliešťov, pri ktorom používa rôzne molekulárne, fyziologické a mikroskopické metódy s cieľom využiť získané výsledky aj v praxi.

 

Pri štúdiu rozmnožovania hmyzu (priadky morušovej a vínnej mušky) sa zistilo, že pre správny vývin pohlavných orgánov, oplodnenie a kladenie vajíčok sú nevyhnutné biologicky aktívne látky (steroidové a peptidové hormóny), ktoré sú veľmi podobné hormónom človeka. Tieto hormóny sú tiež dôležité pri regulácii jednotlivých fáz sexuálneho správania. V súčasnej dobe sa zistilo, že samce vínnej mušky, ktoré boli neúspešné pri párení majú výrazné sklony k alkoholizmu. Vo svojej prednáške nás Dr. Žitňan oboznámi, ako sa genetickými a molekulárnymi metódami podarilo odhaliť hormóny a gény, ktoré sú zodpovedné za alkoholizmus u mušky. Zároveň vysvetlí, ako veľmi podobné gény ovplyvňujú závislosť na alkohole a drogách u človeka. Tieto štúdie tiež objasnili mechanizmus pôsobenia niektorých génov, čo pomohlo liečiť túto závislosť u ľudí pomocou liekov proti rakovine. Uvedené výsledky sú podľa neho výborným príkladom podobnosti základných pochodov u hmyzu a človeka.

 

Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.

 

Dušan Žitňan: úradníci ani netušia ako funguje veda

Stránka podujatia s (video) archívom predchádzajúcich podujatí.