CVTI SR, Prednáška / Bratislava

Veda v CENTRE: OD FEIGLEROVCOV K HARMINCOVI… (2019-09)


Toto podujatie už prebehlo.

Prednáška
OD FEIGLEROVCOV K HARMINCOVI
O tvorcoch architektúry dlhého storočia

Hosť:
prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok Fakulty architektúry STU v Bratislave

26. september 2019 o 17.00 hod
Konferenčná miestnosť CVTI SR
na 2. poschodí.

 

Pozývame vás do septembrovej vedeckej kaviarne, v ktorej budeme diskutovať o tom

  • prečo je 19. storočie v architektúre označované ako tzv. dlhé storočie,
  • čím je výnimočné, v čom spočíva jeho špecifickosť a rozmanitosť
  • a akú úlohu v ňom zohrali samotní architekti, stavitelia či mecenáši.

Predstavíme výnimočných tvorcov architektúry, ktorí sú doslova fenoménom v ére dlhého storočia nielen v našom regióne, ale aj v širšom európskom kontexte. 

Dlhé storočie bolo dlho neprávom prehliadané, napriek plejáde výnimočných tvorcov či symbolickej úlohe premostiť či spájať historizujúcu tradíciu s nastupujúcou modernou. Patrili k nim kľúčové osobnosti –  tri generácie bratislavských architektov, staviteľov i stavebných podnikateľov FeiglerovcovMichal Milan Harminc, architekt dvoch storočí a jeden z nestorov slovenskej architektúry.
V prednáške priblížime ich životy a diela, ktoré spoľahlivo zrkadlia podstatné fenomény dlhého storočia v architektúre, ale i doby, v ktorej žili a tvorili, a ktorá ich formovala v duchu európskych kultúrnych prúdov. Patrili k nim typologická rôznorodosť, flexibilnosť a štýlová pluralita.

Našim hosťom bude uznávaná vedkyňa, architektka, historička a pedagogička architektúry, prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD., z Ústavu dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok na Fakulte architektúry STU v Bratislave. Vo svojej vedecko-výskumnej práci sa špecializuje na výskum dejín architektúry 19. storočia a je autorkou aj prvej vedeckej monografie o architektúre 19. storočia na Slovensku. V kategórii veda a výskum bola v tomto roku nominovaná na Slovenku roka 2019. 

 

Septembrová vedecká kaviareň je sprievodným podujatím Festivalu vedy Európska noc výskumníkov 2019Európska noc výskumníkov 2019 otvorí vedeckú jeseň podujatí zameraných na popularizáciu vedy a výskumu. Festival sa uskutoční v piatok 27. septembra 2019 v 5 slovenských mestách Bratislava, Košice, Žilina, Banská Bystrica, Poprad. Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 Akciami Marie Sklodowska Curie grantová zmluva č. 818109 a zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom MŠVVaŠ SR.

 

Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný. Ak k nám nemôžete prísť, môžete ho sledovať aj cez Živé vysielanie.

 

Viac informácií