Výstava / Košice

Včelárstvo 2022

Plagát včelárstvo 2022

Toto podujatie už prebehlo.

Na výstave sa budú môcť návštevníci oboznámiť s rôznymi včelárskymi pomôckami, historickými nástrojmi využívanými pri včelárení, ale aj modernými pomôckami a najnovšími úľmi. Najväčším lákadlom najmä pre detských návštevníkov bude špeciálny úľ s presklenou stenou, v ktorom bude možné pozorovať živé včelstvo.

Program pre školy je pripravený počas pracovných dní do 15. hodiny. Počas celej doby výstavy budú k dispozícii členovia AVS ZO Košice, ktorí zabezpečia poradenskú činnosť, predaj medu a ďalších včelích produktov. Záujemcovia pod vedením MIMI farmy sa budú môcť priučiť práci s včelím voskom a vyrobiť si vlastnú sviečku alebo vianočnú ozdobu. Výstava Včelárstvo sa v tomto roku stala zároveň sprievodným podujatím Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorý je plánovaný v termíne 7. – 13. 11. 2022.

Kedy a kde bude výstava Včelárstvo prebiehať

Posledná tohtoročná výstava v Botanickej záhrade na Mánesovej 23 v Košiciach bude sprístupnená pre verejnosť od 4. 11. do 20. 11. 2022 v čase od 9.00 do 17.00 hod.

Počas víkendových dní 12. a 13. 11. 2022 čaká návštevníkov pestrejší program. Svoju prácu budú prezentovať viacerí výrobcovia včelárskych pomôcok a úľov, predajcovia produktov, uskutoční sa dielnička pečenia a zdobenia medovníkov a zároveň budú pripravené prednášky pre včelárov, ale aj laickú verejnosť. Témy prednášok budú zamerané na pôvod a využitie včelích produktov, krajinárske opatrenia inšpirované prírodou so zameraním na podporu včely medonosnej a iných opeľovačov, prácu s jednoduchými úľmi s rotujúcim plodiskom, pomôcky pri chove matiek či úľovú problematiku.

Viac info

https://www.upjs.sk/pracoviska/botanicka-zahrada/aktuality/vcelarska-vystava-11-2022/