Iné / celé Slovensko

Svetový deň zdravia 2023 – Týždeň otvorených dverí poradní zdravia 2023 úradov verejného zdravotníctva

Zdravie srdca. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com


Toto podujatie už prebehlo.

Svetový deň zdravia je každoročne 7. apríla významnou oslavou zdravia, ktorá nám pripomína, že zdravie nie je samozrejmosť a je potrebné podieľať sa na jeho ochrane a udržiavaní. Už v roku 1948 sa krajiny sveta spojili a založili Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO), aby podporovala zdravie všade na svete a najmä bez rozdielov pre všetkých. 

V tomto roku oslávime 75. výročie vzniku WHO a zároveň 30. výročie vzniku poradní zdravia na Slovensku, ktoré začali postupne vznikať od roku 1993. Pri tejto príležitosti Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) a regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ)

Široká verejnosť sa počas Týždňa otvorených dverí môže oboznámiť s činnosťou jednotlivých poradní v Poradenských centrách ochrany a podpory zdravia úradov verejného zdravotníctva, kde vykonajú bezplatnú analýzu tela so zameraním na vyšetrenie nadváhy a obezity ako dôležitého rizikového faktora pre rozvoj závažných civilizačných ochorení.

Poradne zdravia budú okrem odborných prednášok a diskusií pri tejto príležitosti poskytovať analýzu zloženia tela (telesný a viscerálny tuk, stav kostrového svalstva, bazálny metabolizmus), a analýzu krvných lipidov (LDL, HDL a celkový cholesterol, triglyceridy).

Najväčším benefitom pre návštevníkov však bude možnosť analýzy rizika rozvoja chronických ochorení, a v nadväznosti na výsledky a plánovanú dostupnosť v regióne ponuka odborného výživového a pohybového poradenstva.

Rozpis aktivít RÚVZ (.pdf, ruvz.sk)

Prečo cielime na nadváhu a obezitu a ako fungujú poradne zdravia v regiónoch?

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sú nadváha a obezita hlavnými rizikovými faktormi pre rozvoj kardiovaskulárnych chorôb, ako napríklad ochorenia srdca či mŕtvica, ktoré sú celosvetovo hlavnými príčinami úmrtí. Nadváha môže tiež viesť k cukrovke a s ňou spojenými ďalšími závažnými zdravotnými následkami.

Zámerom poradenských centier úradov verejného zdravotníctva je zvyšovať záujem obyvateľov o vlastné zdravie, poznávanie zdravotných rizík a vlastnými silami predchádzať vzniku chronických neinfekčných chorôb, a to najmä srdcovo-cievnych (vysoký krvný tlak, srdcová či mozgová príhoda), chorôb látkovej premeny (obezita, cukrovka, poruchy metabolizmu tukov) a chorôb nádorových.

Viac info

uvzsr.sk

Rozpis aktivít RÚVZ (.pdf, ruvz.sk)