Seminár /

Svetový deň duševného vlastníctva


Toto podujatie už prebehlo.

Tohtoročný Svetový deň duševného vlastníctva pod mottom Vstaň a podpor hudbu otvorí  v priestoroch ÚPV slávnostným príhovorom jeho predseda Ľuboš Knoth. 

Po slávnostnej časti bude nasledovať regionálny seminár s názvom Podnikanie v medzinárodnom kontexte.

Cieľom regionálneho seminára je oboznámiť podnikateľov a odbornú verejnosť strednej Európy, ako pri podnikaní prostredníctvom internetu neporušovať práva duševného vlastníctva a ktoré produkty a služby medzinárodných organizácií WIPO a OHIM im môžu pomôcť v podnikaní.