Súťaž /

súťaž|Výtvarná a fotografická súťaž pre mladých (2019)


Toto podujatie už prebehlo.

Výtvarná a fotografická súťaž pre mladých

 

Radi kreslíte, alebo fotíte? Pošlite nám svoje výkresy alebo fotografie do súťaže!!!

Tento rok sme pre vás pripravili:

  • výtvarnú súťaž „Krotitelia odpadov – vyčistime spolu svet“.
    V rámci tejto témy môžu žiaci výtvarne zobraziť ochranu prírody vo svojom okolí, vytvoriť výkres alebo plagát, ktorý motivuje spolužiakov k očiste prírody od nečistôt. Žiaci pri svojej tvorbe môžu použiť najmä tieto výtvarné techniky: maľba, kresba, koláž, tapiséria, rytina, litografia
  • fotografickú súťaž „Prvky okolo nás“.
    V rámci tejto témy môžu súťažiaci prezentovať využitie chemických prvkov a ich zlúčenín v každodennom živote a v predmetoch, ktoré sú pre nás potrebné.
Výtvarná súťaž Fotografická súťaž
pre žiakov základnej školy, alebo osemročného gymnázia, či základnej umeleckej školy na Slovensku vo veku od 9 do 16 rokov pre študentov ktorejkoľvek strednej školy, gymnázia, vysokej školy, či univerzity na Slovensku, doktorandov a mladých ľudí do 30 rokov


(pdf 1.4MB)


(pdf 4.2 MB)

Uzávierka oboch súťaží je 4. októbra 2019. Všetky informácie o súťažiach, štatúty, pravidlá, plagáty a prihlášky nájdeš na www.tyzdenvedy.sk. Odovzdávanie cien bude počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku, v druhom týždni novembra 2019.