Súťaž / celé Slovensko

Stromy a my

Pohľad zdola do koruny stromu. Zdroj: iStockphoto.com

Toto podujatie už prebehlo.

Celoštátna umelecká súťaž

Národné lesnícke centrum v rámci Medzinárodného dňa stromov 2022 vyhlasuje celoštátnu umeleckú súťaž „STROMY A MY“ so zameraním na plošné výtvarné formy a fotografiu.

Cieľom umeleckej súťaže je poukázať na význam stromov ako nositeľov odkazu generáciám o trvalo udržateľnom hospodárení v lesoch, o ochrane lesa, prírody a životného štýlu.

Pre koho je súťaž určená

Súťaž je určená študentom gymnázií a stredných odborných škôl vo veku od 15 do 19 rokov.

Kedy a ako sa môžem zapojiť

Študenti môžu súťažiť v dvoch kategóriách – VÝTVARNÉ DIELO a FOTOGRAFIA. V každej zo súťažných kategórií budú cenami odmenené tri najlepšie práce, resp. autori.

Termín uzávierky súťaže je 30. november 2022 a vyhlásenie výsledkov umeleckej súťaže bude online formou, na sociálnych sieťach @nlc_zvolen (Facebook a Instagram).

Výhra

Hlavnou cenou je víkendový pobyt na chate v kúpeľnom meste Kováčová.

Viac info

https://web.nlcsk.org/stromy-a-my/