Prednáška / Liptovský Mikuláš

Speleopodujatie – 100. výročie narodenia významného slovenského speleoarcheológa Juraja Bártu

Leták podujatia: Speleopodujatie – 100. výročie narodenia významného slovenského speleoarcheológa Juraja Bártu

Speleopodujatie – 100. výročie narodenia významného slovenského speleoarcheológa Juraja Bártu. Zdroj: SMOPaJ


Toto podujatie už prebehlo.

Pozývame vás do Slovenského múzea ochrany prírody (SMOPaJ) v Liptovskom Mikuláši na speleopodujatie v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva, ktoré je venované 100. výročiu narodenia významného slovenského speleoarcheológa JURAJA BÁRTU.

Kedy a kde sa podujatie uskutoční

Tešíme sa na Vás 14. septembra 2023 o 17:00 h v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ), Školská 4, Liptovský Mikuláš.

Prednášať budú: M. Soják, Z. Šimková, B. Bárta, P. Holúbek

O Jurajovi Bártovi

Veľká časť artefaktov z jaskýň sa do archeologickej zbierky múzea SMOPaJ dostala práve vďaka nemu. Do fondov múzea sa jeho zásluhou dostal tiež dokumentačný materiál týkajúci sa záujmu o jaskyne a ich využívanie po roku 1918. Bol členom vedeckej rady múzea a redakčnej rady zborníka Slovenský kras, kde dlhé roky pôsobil aj ako autor. Počas svojho života získal niekoľko ocenení za prínos k vedeckému spracovaniu problematiky doby kamennej na Slovensku ako aj za rozvoj speleológie a speleoarcheológie.

Je autorom publikácie „Slovensko v staršej a strednej dobe kamennej“ (1965), ktorá je dodnes zdrojom informácií pre odborníkov v tejto oblasti. Objavil až dve tretiny evidovaných slovenských paleolitických nálezísk. Považuje sa za zakladateľa petroarcheológie skúmajúcej pôvod surovín, z ktorých sa vyrábali kamenné nástroje. Zaslúžil sa aj o navrátenie sošky Venuše z Moravian nad Váhom, dôkazu najstaršieho umenia u nás, ktorá bola dlhé roky nezvestná v zahraničí.

Hoci Juraj Bárta nie je medzi nami už takmer 20 rokov, jeho meno zostáva pojmom vo svete archeológie i speleológie naďalej.

100. výročie narodenia významného slovenského speleoarcheológa Juraja Bártu

Viac info

https://www.smopaj.sk/sk/clanok/557-speleopodujatie

https://www.facebook.com/SMOPAJ/