Prednáška / Liptovský Mikuláš

Šoldov – tajomstvo zaniknutej obce

Plagát podujatia: Šoldov – tajomstvo zaniknutej obce

Šoldov – tajomstvo zaniknutej obce. Zdroj: SMOPaJ


Toto podujatie už prebehlo.

Príďte si vypočuť rozprávanie Milana Orfánusa o histórii výskumu, zmienkach v literatúre a iných zaujímavostiach súvisiacich so zaniknutým sídlom nachádzajúcim sa medzi Važcom a Štrbou.

Kedy a kde sa podujatie uskutoční

Tešíme sa na Vás 6. júla 2023 o 16:00 h v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ), Školská 4, Liptovský Mikuláš.

Prednášať bude: Milan Orfánus

Viac info

https://www.smopaj.sk/sk/clanok/546-ekopodujatie