CVTI SR, Prednáška / celá Európa

Societal Transformations in the Digital Age

Banner podujatia: Societal Transformations in the Digital Age

Toto podujatie už prebehlo.

Cieľom tohto podujatia bude spojiť odbornú vedeckú komunitu, ktorá sa zaoberá otázkami súvisiacimi s vplyvom digitálnych technológií na spoločnosť. Poskytne aj príležitosti na nadväzovanie nových partnerstiev medzi účastníkmi.

Témy webináru

  • Budeme diskutovať o súčasných výzvach súvisiacich s digitálnou transformáciou našich demokracií a spoločenského a hospodárskeho života,
  • predstavíme zaujímavé príklady interdisciplinárnych projektov, ktoré spájajú rôzne výskumné a inovačné komunity,
  • predstavíme hlavné možnosti financovania, ktoré sú k dispozícii výskumníkom pôsobiacim v tejto oblasti.
  • Podujatie by mohlo byť zaujímavé pre výskumných pracovníkov, manažérov výskumu a projektov, orgány verejnej správy alebo kohokoľvek iného, kto sa zaujíma o túto tematiku.

Nadväzovanie kontaktov

Po podujatí bude nasledovať neformálny networking na online platforme Wonder.me. Účastníci majú možnosť ponúknuť svoj profil pomocou určeného partner search zoznamu, ktorý bude distribuovaný po skončení podujatia.

Kedy a ako sa pripojím

Webinár sa uskutoční 12. mája 2022. Je potrebné sa zaregistrovať do 9. mája 2022 do 18:00.

Viac info

https://lino.lmt.lt/en/webinar-networking-event-societal-transformations-in-the-digital-age/
https://www.slord.sk/podujatia/webinar-a-networkingove-podujatie-societal-transformations-in-the-digital-age/