Prednáška / celá Európa

Smart Innovation

Skupina vedcov v laboratóriu. Genetické inžinierstvo, inovácie. Zdroj: iStockphoto.com

Toto podujatie už prebehlo.

„Umelá inteligencia (AI) môže pomôcť urýchliť najmä počiatočné inovačné fázy a zefektívniť celý inovačný proces. Technologický pokrok v spracovaní reči umožňuje použiť softvér na vyhľadávanie informácií relevantných pre hospodársku súťaž v obrovských množstvách údajov.“

Na tomto online podujatí budú prezentované konkrétne príklady z vedy a praxe s vysvetlením aplikácie, ako môžu firmy tieto technológie využiť prospešným spôsobom.

Pre účastníkov webinára sú pripravené informácie o tom, ktoré nové technológie sú relevantné, kde existujú nové trhy, alebo možnosti pre uplatnenie nápadov a ako možno tieto nové „smart – trendy“ a vývoj efektívne monitorovať. Dozvedia sa tiež o nových konkurentoch a inovatívnych „start-up“ firmách, ktoré by mohli Nemecko v dohľadnej dobe ohroziť.

Kedy a ako sa podujatie uskutoční

Nemecký „Fraunhoferov inštitút“ usporiada 24. novembra 2021 od 15:30 – 18:00 webinár (online) na tému: „Smart Innovation“.

Na podujatie je potrebná registrácia.

Zameranie podujatia „Smart Innovation“

  • Firemný manažment
  • manažment technológií a inovácií
  • produktový manažment
  • manažment výskumu a vývoja
  • business development.

Viac info

Registrácia (v nemčine).

Progam (v nemčine).