Seminár /

seminár|Robotika.sk: Od konvolučného autoencoderu ku sémantickej segmentácii (2020-01)


Toto podujatie už prebehlo.

Seminár #12: Od konvolučného autoencoderu ku sémantickej segmentácii
 
Prednáša: Andrej Lúčny
8. 1. 2020, 17:30 – 19:00
Fablab Slovensko, Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava, Slovakia

Vysvetlíme základnú myšlienku hlbokého učenia a od nej prejdeme k segmentácii obrazu, t.j. procesu, ktorý robotovi povie pre každý pixel na obraze, do ktorej kategórie objektov patrí. Používať budeme platformu Python a Keras. Na cvičenie je potrebné si priniesť vlastný počítač. Záujemcov o účasť prosíme, aby sa zaregistrovali e-mailom na andylucny@gmail.com, následne obdržia ďalšie pokyny. (Registrácia i účasť je bezplatná).
 
 

Andrej Lúčny pôsobí na Katedre aplikovanej informatiky na Matfyze v Bratislave, kde vyštudoval odbor umelá inteligencia (u prof. Jozefa Kelemena) a získal doktorát z aplikovanej informatiky. V značnej miere pôsobí v komerčnej sfére (ME-Inspection). Je spoluzakladateľom občianskych združení Robotika.SK a Trojsten. Istý čas pôsobil ako hlavný porotca Central European Regional ACM Programming Contest a je pravidelným porotcom súťaže mobilných robotov ISTROBOT.

 

Vstup voľný.

 

Facebook Robotika.SK

Viac informácií