Seminár /

seminár|Moderné trendy v automatizácii a informatizácii (2018)


Toto podujatie už prebehlo.

Prezentovať moderné spôsoby merania, modelovania a riadenia technologických a výrobných procesoch je cieľom seminára s názvom Moderné trendy v automatizácii a informatizácii. V rámci tohoročného podujatia Extrapolácie a tiež Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa koná 8. novembra 2018.
 
Organizátormi sú Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky a Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov Fakulty BERG, Technickej univerzity v Košiciach. Ide o odborný seminár určený predovšetkým študentom študijných odborov zameraných na automatizáciu, informatizáciu a riadenie procesov.
 
Seminár bude rozdelený na dve časti

– v dopoludňajšej časti bude blok prednášok zameraný na históriu a súčasnosť IT a oblasť automatizácie

– v popoludňajších hodinách bude praktická časť venovaná programovaniu v MATLAB-e.

 

Aj tento seminár je súčasťou podujatia Extrapolácie, ktoré sa každoročne organizuje v slovenských mestách. Zároveň je aj jedným z podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2018.

 

Viac informácií v nižšie pripojenom článku