Konferencia / celé Slovensko

SciPol:SK 2021: Ako namiešať výskumné a inovačné politiky?

Banner podujatia: SciPol:SK 2021: Ako namiešať výskumné a inovačné politiky?

Toto podujatie už prebehlo.

Pozývame vás na konferenciu SciPol:SK 2021: Ako namiešať výskumné a inovačné politiky?

Po dvoch rokoch implementácie by sme Vám chceli predstaviť výstupy projektu SciPol:SK 2021. Cieľom projektu bolo zbierať údaje o aktuálnom stave výskumu a inovácií na Slovensku v našich regiónoch a zároveň priniesť návrhy na jeho zlepšenie. Cieľom konferencie je predstaviť záverečné výstupy projektu a diskutovať o pripravovaných reformách verejných výskumných a inovačných politík s odbornou verejnosťou.

Pre koho je podujatie určené

  • vedkyne a vedcov,
  • inovátorov,
  • zamestnancov verejnej správy,
  • projektových manažérov,
  • a pre každého, kto sa zaujíma o zmeny v smerovaní výskumu a inovácií na Slovensku.

Kedy a ako sa môžem zúčastniť

Konferencia sa uskutoční 12. novembra 2021 od 8:45 do 12:0.

Registrácia na podujatie Webinar Registration – Zoom

Viac info

Program (.pdf)

Konferencia SciPol:SK 2021: AKO NAMIEŠAŤ VÝSKUMNÉ A INOVAČNÉ POLITIKY? (facebook.com)

https://www.sovva.sk/aktualita/konferencia…