Workshop /

registrácia|workshop|Workshop k finančným otázkam H2020 (2018-06)


Toto podujatie už prebehlo.

Pozývame Vás na Workshop k finančným otázkam H2020, ktorý sa uskutoční dňa 7. 6. 2018 od 13.00 – 17.30 hod. v Košiciach v prednášková miestnosť – Univerzitná knižnica TUKE, Němcovej 7, Košice.

 

Cieľom workshopu je poskytnúť účastníkom prehľad o finančných pravidlách programu H2020.

Cieľovou skupinou sú zástupcovia organizácií zo súkromného a verejného sektora, ktorí aktuálne pripravujú projektové návrhy, projektoví manažéri, finanční manažéri a finanční riaditelia, zástupcovia projektových centierzamestnanci účtovných oddelení.

Otázky na rečníka adresujte e-mailom na: peter.beno@cvtisr.sk

Workshop bude nahrávaný a nahrávka bude dostupná na stránkach h2020.cvtisr.sk pre registrovaných účastníkov.

Workshop nebude streamovaný!

 

Program podujatia (pdf 501 kB)

 

Registrácia na workshop

Viac informácií