Seminár /

registrácia|Diskusné fórum zamerané na vzájomné aktivity výskumných infraštruktúr v dunajskom makroregióne (2019)


Toto podujatie už prebehlo.

ResInfra@DR Know-how exchange forum, 22. – 23.5. 2019
CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava

 
Podujatie zamerané na vzájomné aktivity výskumných infraštruktúr v dunajskom makroregióne. Na podujatí budú verejne prezentované závery zo zrealizovaných pilotných iniciatív.
 
Diskusné fórum ResInfra@DR je vynikajúcim miestom pre zainteresované strany (najmä zainteresované výskumné subjekty a infraštruktúry), aby reflektovali súčasné výzvy a iniciatívy prijatím navrhovaných odporúčaní.

 

Od podujatia sa taktiež očakáva iniciovanie potenciálu podobných akcií vzájomnej podpory pre výskumné infraštruktúry a ich zahrnutie do pripravovaného spoločného akčného plánu v dunajskom makroregióne. Na podujatí budú zastúpené jednak už existujúce infraštruktúry ako aj tie, ktoré sú ešte len vo fáze plánovania.

 

Podujatie je určené predovšetkým expertom pôsobiacim v oblasti výskumných infraštruktúr a zástupcom médií.

 

V prípade záujmu o účasť na podujatí sa prosím zaregistrujte na nižšie uvedenom linku:

 

POZVÁNKA

PROGRAM

REGISTRÁCIA

tlačová správa k podujatiu

 

Viac informácií