Prednáška /

prednáška|Robotika.sk: Rozpoznávanie a lokalizácia objektov v robotike (2018-05)


Toto podujatie už prebehlo.

Fablab Slovensko, Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava, Slovakia

2. 5. 2018, 17:30 – 19:00

 

ZMENA PROGRAMU:

 

Prednáška (19):

Michal Hodoň: OpenHW platformy pre výuku 
 

Prednáška popisuje skúsenosti s tvorbou výukového hardvéru na Žilinskej univerzite ako aj genézu stavebníc Yrobot – Myrobot – IoTRobot a ich použitia a adaptácie na nové oblasti výučby.

Michal Hodoň pracuje ako odborný asistent na Katedre technickej kybernetiky, Fakulte riadenia a informatiky, Žilinskej univerzity v Žiline. Medzi jeho hlavné oblasti záujmu patrí vývoj vstavaných systémov pre účely výučby i pre prax (bezdrôtové siete senzorov).

 

Michal Chovanec: Význam predtrénovania neurónovej siete bez učiteľa pre učenie odmenou a trestom
 

Prednáška prezentuje príklad s virtuálnymi botmi učiacimi sa odmenou a trestom pomocou algoritmu Sarsa (State–action–reward–state–action), čo je pokročilejšia verzia tzv. Q-learningu, pri ktorom hrá úlohu aproximátora funkcie ohodnotení Q(s,a) neurónová sieť. Uvádza ako je možné túto sieť na úvod predtrénovať bez určiteľa stanovujúceho odmenu či trest a demonštruje význam takéhoto predtrénovania.

Michal Chovanec pracuje ako výskumní na Fakulte riadenia a informatiky, Žilinskej univerzity v Žiline. Medzi jeho hlavné oblasti záujmu patrí umelá inteligencia a strojové učenie. Pôsobil taktiež v Ceit group Žilina, kde sa venoval robotike.

 

Vstup voľný.

 

Facebook Robotika.SK

Viac informácií