Prednáška /

prednáška|Robotika.sk: Micromouse (2018-12)


Toto podujatie už prebehlo.

Prednáška: Juraj Slačka: Micromouse
5
. 12. 2018, 17:30 – 19:00
Fablab Slovensko, Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava, Slovakia

  
Ako vie robotická myš nájsť cestu bludiskom? História súťaže IEEE Micromouse – čo je to za súťaž, kedy vznikla, aké má pravidlá. Algoritmy pre hľadanie cesty bludiskom, zaujímavé konštrukcie robotov pre bludisko. Súčasné svetové trendy v tejto kategórií.

 
Juraj Slačka vyštudoval na FEI STU odbor kybernetika. Okrem robotiky sa zaujíma o vesmírne aktivity. Okrem iného je jedným zo spolutvorcov prvého Slovenského satelitu SkCube, konkrétne jeho riadiaceho systému. Zaoberá sa aj riadením nelineárnych systémov a výpočtami na grafických procesoroch. Je aktívny člen volejbalového tímu. Za prácu na družici SkCube získal v r. 2015 od ministra školstva Pamätný list sv. Gorazda. V súčasnej dobe pôsobí ako odborný asistent na Ústave robotiky a kybernetiky FEI STU.

 

Vstup voľný.

 

Facebook Robotika.SK

Viac informácií