Prednáška /

prednáška|Robotika.sk: Detekcia objektov pomocou algoritmu RANSAC (2020-03)


Toto podujatie už prebehlo.

Prednáška #34: Detekcia objektov pomocou algoritmu RANSAC
 
Prednáša: Viktor Kocur
4. 3. 2020, 17:30 – 19:00
Fablab Slovensko,
Ilkovičova 8,
841 04 Bratislava

 
Prednáška bude prezentovať postup riešenia problému detekcie jednoduchých objektov pre účely interakcie robota s človekom. V snímke z hĺbkovej kamery realizujeme segmentáciu objektov pomocou farebného priestoru CIE Lab a algoritmu Mean Shift. Následne využijeme metódu RANSAC v kombinácii so znalosťou geometrie objektov a iných trikov na detekciu ich pozície. V rámci prednášky si ukážeme ako všetky relevantné postupy vektorizovať vďaka Pythonovskej knižnici NumPy a poznatkov z lineárnej algebry.

 

Viktor Kocur je absolvent informatickej fyziky na ČVUT, toho času pôsobí ako doktorand na Katedre aplikovanej informatiky FMFI UK v Bratislave. Venuje sa počítačovému videniu, hlavne detekcii objektov v 3D.

 

Vstup voľný.

Facebook Robotika.SK

Viac informácií