CVTI SR, Prednáška /

Potrebujeme jadrovú energiu?


Toto podujatie už prebehlo.

V súčasnosti sa živo diskutuje o klimatických zmenách, ich príčine a možných riešeniach. V prednáške sa pokúsime analyzovať situáciu s klimatickými zmenami, spotrebou energie a možnými riešeniami z pohľadu fyziky. Pozrieme sa na historické a novodobé variácie teplotnej anomálie a koncentrácie CO2 v atmosfére, produkciu a spotrebu energie v súčasnosti a možný vývoj v budúcnosti. Odhadovanú spotrebu v budúcnosti pravdepodobne nebude možné pokryť obnoviteľnými zdrojmi energie. Ako jediný významný a mohutný zdroj energie bez produkcie skleníkových plynov sa ponúka jadrová energia. Ukážeme, ako by bolo možné využiť jadrovú energiu pri znížení jej negatívne vnímaných dopadov.

O prednášajúcom:

RNDr. Stanislav Hlaváč, CSc. bol v rokoch 2011-2019 riaditeľom Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied. V roku 1983 obhájil dizertačnú prácu na tému Gama emisie v jadrových reakciách indukovaných neutrónmi a získal vedeckú hodnosť CSc. Počas výskumu v oblasti jadrových reakcií s rýchlymi neutrónmi absolvoval v roku 1979 dlhodobý študijný pobyt na Kyjevskej štátnej univerzite. Aktívne sa zapájal aj do početných výskumných projektov, koordinovaných Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu vo Viedni. V rokoch 1980-1990 venoval značné úsilie vývoju základného experimentálneho zariadenia oddelenia jadrovej fyziky FU SAV – zdroja 14 MeV neutrónov. Zaoberal sa hlavne iónovým zdrojom, iónovou optikou a štúdiom gama emisie v jadrových reakciách.  V roku 2001 založil Agentúru na podporu vedy a techniky v Bratislave a bol jej riaditeľom až do roku 2006. Už v roku 1983 absolvoval dlhodobý pobyt na Ústave Maxa Plancka pre jadrovú fyziku v Heidelbergu, na ktorý nadväzovali pobyty v Spoločnosti pre výskum ťažkých iónov (GSI m.b.H.) Darmstadt, kde spolupracoval na experimentoch Crystal Ball, TAPS a HADES a venoval sa reakciám relativistických ťažkých iónov.

 

Marcová Vedecká cukráreň sa bude konať bez účasti verejnosti. Otázky pre prednášajúceho môžete napísať do komentára na Facebooku do 15.3.2021.

Videozáznam z prednášky je zverejnený na YouTube Veda na dosah – CVTI SR.