Výstava /

Panelová výstava „Aurel Stodola Majster techniky“


Toto podujatie už prebehlo.

Grafika výstavyTechnologické múzeum Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave pripomína od roku 2010 tradície v oblasti technológií a materiálov. V dňoch 16. 10. – 30. 11. 2015 jeho expozíciu dočasne dopĺňa panelová výstava s názvom „Aurel Stodola Majster techniky“, ktorú zapožičalo Centrum vedecko-technických informácií SR. Osobnosť Aurela Stodolu si fakulta pripomína a uctieva umeleckým stvárnením v podobe majstrovho reliéfu.

Panelová výstava je veľmi vhodným a paralelným doplnkom stálych artefaktov výstavy, medzi ktoré patria stroje, prístroje, ukážky zvárania a dokumenty. Elektrónový mikroanalyzátor, prístroj na meranie vákua, univerzálna frézovačka typ FUS 22, či metalografický svetelný mikroskop Neophot 1 sa vynímajú ako dominanty múzea. K vzácnym exponátom sa radia rukopisy a iné papierové dokumenty profesora Čabelku.