Súťaž / celé Slovensko

Oživ a zachráň svoju pamiatku

Ruina románskeho kostola v Haluziciach. Zdroj: iStockphoto.com

Ruina románskeho kostola v Haluziciach. Zdroj: iStockphoto.com


Toto podujatie už prebehlo.

Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV vyhlasuje aj tento rok v poradí už 5. ročník študentskej súťaže, ktorá je určená pre študentov a študentky stredných škôl z celého Slovenska. Naša krajina sa môže pýšiť obrovskou pokladnicou pamiatok – nielen historických, architektonických či prírodných, no i archeologických. Ich ochrana a propagácia sú vecou nás všetkých. Úlohou študentov je nahrať video alebo podcast a upozorniť na ohrozené alebo menej známe archeologické pamiatky.

Ako a dokedy sa môžem prihlásiť

Prihlásiť sa je možné prostredníctvom prihlášky na stránke Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV, ktorú je nutné po vyplnení zaslať na adresu sas.sav.sutaz@gmail.com, a to do 31. marca 2024. Tento rok sa organizátori rozhodli pre dve formy prác – video a podcast.

Viac info

https://vedanadosah.cvtisr.sk/ludia/historia-a-archeologia/oziv-a-zachran-svoju-pamiatku-prihlasenim-sa-do-studentskej-sutaze

https://sas.sav.sk/sutaz/5-rocnik-sutaze/