Exkurzia, Prednáška / celé Slovensko

Noc múzeí a galérií 2023

Pohľad do historického zariadenia školskej triedy v MŠaP. Zdroj_MŠaP

Toto podujatie už prebehlo.

Noc múzeí a galérií je celoeurópske podujatie realizované pod patronátom Rady Európy s cieľom v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany pri kultúrnej výmene, šírení informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy, pri neformálnom vzdelávaní a kultivovanom oddychu.

Aktivity múzeí počas Noci múzeí a galérií sú orientované na také činnosti, ktoré počas celého roka zostávajú pred verejnosťou ukryté. V tom čase múzeá otvárajú verejnosti svoje „skryté“ komnaty a odkrývajú tajomstvá, schovávané pred zrakmi verejnosti. Takto môže verejnosť preniknúť do tajov „múzejnej kuchyne“. „Odkrývanie tajomstiev“ pomáha verejnosti aj prostredníctvom takto získaných poznatkov a informácií lepšie pochopiť význam múzeí pri ochrane súčasti kultúrneho a prírodného dedičstva, uchovávaných v múzeách.

Kedy sa Noc múzeí a galérií 2023 uskutoční

Noc múzeí a galérií 2023 sa uskutoční v sobotu 13. mája 2023.

Viac info

https://www.muzeum.sk/noc-muzei-a-galerii.html

https://www.facebook.com/Noc.muzei.a.galerii

https://www.nmag.sk/