Súťaž / celá Európa

Navrhnite názov nového vesmírneho komponentu!

Banner podujatia: Navrhnite názov nového vesmírneho komponentu!

Toto podujatie už prebehlo.

Copernicus, Galileo, EGNOS a Govsatcom. To všetko sú komponenty Vesmírneho programu Únie, ku ktorým sa v súčasnosti pridáva space-based secure connectivity (systém bezpečného pripojenia). Európska komisia prichádza s jedinečnou príležitosťou pre mladých kreatívnych ľudí vymyslieť a navrhnúť názov pre tento komponent Vesmírneho programu. Vybraný názov sa stane korporátnou aj politickou značkou systému bezpečného pripojenia.

Pre koho je súťaž určená

Aktivita je určená pre mladých ľudí zapísaných na univerzitu v EÚ alebo v Afrike v školskom roku 2021/2022. Víťazný návrh oznámi komisár pre vnútorný trh Thierry Breton. Víťaz(ka) bude(ú) pozvaný(í) na záverečné podujatie Európskeho roka mládeže, ktoré sa uskutoční v decembri 2022 v Európskom parlamente v Bruseli.

Pravidlá súťaže

Zúčastniť sa môžete individuálne alebo ako tím zložený maximálne z 3 členov.

Návrhy predkladajte najneskôr do 31. augusta 2022 (predĺžený termín) prostredníctvom špecializovaného online formulára. Vaše vysvetlenia majú byť stručné a výstižné. Máte maximálne 500 znakov na to, aby ste opísali odôvodnenie svojho návrhu a preukázali, že práve váš názov je ten víťazný! Texty môžete poslať v angličtine, nemčine alebo francúzštine.

Predložený návrh názvu musí

  • odrážať špecifiká iniciatívy bezpečného pripojenia,
  • byť zrozumiteľný pre európskych občanov bez ohľadu na ich materinský jazyk,
  • byť bez nároku a nesúvisieť so žiadnym existujúcim autorským právom.

O space-based secure connectivity (systém bezpečného pripojenia)

Nový systém bezpečného spojenia bude popri programoch Copernicus a Galileo tretím pilierom prítomnosti EÚ vo vesmíre. Cieľom je poskytovať spoľahlivé, nákladovo efektívne a mimoriadne bezpečné pripojenie pre vládnu a komerčnú komunikáciu. Systém má lepšie chrániť rôzne zainteresované strany – podniky, verejné orgány a širokú verejnosť – pred kybernetickými a hybridnými hrozbami.

Viac info

https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-space-name-competition_en

https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-space-policy/eu-space-programme/boosting-secure-connectivity_en