Súťaž / Bratislava

Národné finále Slovenskej republiky FIRST LEGO League

Záber z finále FIRST LEGO League 2022. Zdroj: FLL Slovensko, o.z.

Toto podujatie už prebehlo.

FIRST LEGO League približuje vedu, technológie, inžinierstvo a matematiku (STEM) deťom a mládeži vo veku 4 – 16 rokov prostredníctvom zábavného a vzrušujúceho praktického vzdelávania. Program každoročne vo viac ako 100 krajinách sveta inšpiruje vyše 650 000 detí a mladých ľudí, aby experimentovali a rozvíjali svoje kritické myslenie, programátorské a konštruktérske zručnosti.

Príďte podporiť mladé talenty, pozrieť si napínavé zápasy v robotickej hre a zoznámiť sa s inovatívnymi nápadmi súťažiacich.

Kedy a kde sa podujatie uskutoční

Národné finále Slovenskej republiky FIRST® LEGO® League sa uskutoční v sobotu 11. marca 2023 v priestoroch Slovenskej sporiteľne na Tomášikovej ulici číslo 48 v Bratislave. 

Program

09:00 – 09:25  Otvorenie turnaja
09:40 – 14:20  Stretnutie tímov s porotcami
09:50 – 10:55 Skúšobné kolo Robot Game
10:00 – 11:35 Hodnotenie Explore tímov
11:00 – 13:00 Obed
11:35 – 14:55 Robot Game (1.-3. kolo)
12:20 – 12:40 Slávnostné vyhodnotenie Explore
15:15 – 15:30 Robot Game – semifinále
15:40 – 16:00 Robot Game – finále
16:05 – 16:25 3 najzaujímavejšie prezentácie výskumných projektov
16:30 – 17:00 Slávnostné vyhodnotenie Challenge

O podujatí

Národné finále je na Slovensku vyvrcholením rekordnej sezóny, v ktorej sa programu FIRST LEGO League v jeho troch vekových kategóriách zúčastnilo vyše 130 tímov detí a mladých ľudí z celého Slovenska očarených robotikou.

Veľký záujem mládeže o robotiku dáva Slovenskej republike nádej, že v budúcnosti bude modernou spoločnosťou založenou na inováciách.

Viac info

https://www.fll.sk/