Festival / Nižná Myšľa

Medzinárodný deň archeológie v Nižnej Myšli

Banner podujatia: Medzinárodný deň archeológie v Nižnej Myšli

Toto podujatie už prebehlo.

V miestnom archeoskanzene v Nižnej Myšli, venovanom dobe bronzovej, predstavia vedecko-populárnou formou aktuálny pohľad na udalosti, ktoré sa na známej archeologickej lokalite odohrali. Súčasťou programu bude tiež prehliadka odevov doby bronzovej a koncert dobovej skupiny. V Nižnej Myšli prebieha archeologický výskum pod vedením archeologického ústavu SAV už od roku 1977.

Do medzinárodného dňa archeológie sa zapoja aj členovia výskumného tímu v Nižnej Myšli.

Kde a kedy sa podujatie Medzinárodný deň archeológie v Nižnej Myšli uskutoční

V sobotu 15. októbra 2022 od 15.00, Archeoskanzen Nižná Myšľa, Lesná 12.

Viac info

https://www.facebook.com/photo?fbid=183295557543130