CVTI SR, Prednáška / Bratislava

Materiály pre udržateľné využívanie energie včera, dnes a zajtra

Banner k Vedeckej cukrárni na tému Materiály pre udržateľné využívanie energie včera, dnes a zajtra. Prednášajúci: Ing. Jaroslav Jerz, PhD.

Toto podujatie už prebehlo.

O prednáške:

V prednáške predstavíme technické materiály, ktoré v doterajšej histórii ľudstva najviac prispeli k efektívnejšiemu získavaniu, uskladňovaniu a využívaniu energie. Povieme  si viac o tom, ktorými smermi by sa mohol vývoj materiálovej vedy uberať, aby pomohla v budúcnosti zabezpečiť vysokú a trvale udržateľnú energetickú účinnosť technologických procesov. Všetky výrobky  budú musieť mať, našťastie už v blízkej budúcnosti trvale udržateľný dizajn. Je nevyhnutné čo najskôr zabrániť tomu, aby sa napríklad plastový odpad odplavoval riekami a nakoniec skončil na dne oceánov. Ani súčasný spôsob ukladania rádioaktívneho vyhoretého jadrového odpadu do hlbinných úložísk nie je z hľadiska trvalej udržateľnosti akceptovateľný. Na Slovensku sa jadrový odpad ešte stále ukladá do úložiska, ktoré určite nie je dlhodobým a trvalým riešením.  Napriek tomu, že nemáme u nás ešte vybudované žiadne hlbinné úložisko, niekomu by sa mohlo zdať, že jadrová energetika je dostatočne efektívnym a možno aj „ekologickým“ spôsobom premeny tepla získaného horením jadrového paliva na elektrickú energiu.  No opak je pravdou.

V závere prednášky predstavíme vynález, ktorý sa týka využitia výmenníkov tepla z penového hliníka pri sezónnom uskladňovaní energie, a s ním súvisiace technické riešenie umožňujúce syntetizovať prášky, do ktorých sa reverzibilne môže uskladňovať vodík alebo metán. Otázky pre prednášajúceho môžete napísať do komentára na Facebooku do 13.12.2021. Videozáznam z podujatia je zverejnený na našom YouTube CVTI SR.

O prednášajúcom:

Dr. Ing. Jaroslav Jerz je fyzikálny metalurg, vedecký pracovník Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV v Bratislave. Počas svojho doktorandského štúdia na Technickej univerzite vo Viedni vyvinul práškovo-metalurgickú technológiu výroby penového hliníka, ktorú sa podarilo úspešne využiť pri veľkosériovej výrobe rôznych súčiastok, predovšetkým v automobilovom priemysle. V súčasnosti sa venuje najmä vývoju výmenníkov tepla z penového hliníka vhodných pre ich uplatnenie v stavebníctve. Tepelne aktívna strešná krytina alebo interiérové stropné vykurovacie/chladiace panely schopné akumulovať obrovské množstvo latentného tepla pri fázovej premene materiálu naimpregnovaného v ich pórovitej štruktúre, majú dobrý potenciál uplatnenia pri stavbe budúcich domov a budov, ktoré budú mať v porovnaní s dnešnými podstatne nižšiu energetickú spotrebu a nebudú zaťažovať naše životné prostredie.