Iné / Bratislava

Knižný SWAP v Ústrednej knižnici SAV

Obrázok: Knižný SWAP v Ústrednej knižnici SAV

Knižný SWAP v Ústrednej knižnici SAV. Zdroj: SAV


Toto podujatie už prebehlo.

Knižný SWAP

Knižný SWAP je podujatie zamerané na výmenu kníh. Umožňuje odľahčiť vašu knižnicu od prečítaných kusov, a zároveň ponúka i možnosť priniesť si domov niečo nové na čítanie.

Kedy a kde sa Knižný SWAP uskutoční

Swap sa uskutoční v utorok 5. marca 2024 od 9.00 do 18.00 hod. vo výpožičných priestoroch Ústrednej knižnice SAV, v. v. i., na Klemensovej 19 v Bratislave.

Pre koho je podujatie určené

Aktivita je určená pre všetkých milovníkov kníh aj bez nutnosti registrácie v knižnici.

Vstupné: minimálne jedna kniha a maximálne 10 kníh.

Odniesť si je možné až dvojnásobok prinesených kníh, maximálne však 10 kusov.

Aké knihy môžem priniesť

  • Vydané po roku 2000,
  • v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku,
  • v dobrom stave, čisté a nepoškodené, nepopísané,
  • môžu byť aj s venovaním,
  • beletria, populárno-náučná a odborná literatúra, divadelné hry, komiksy, detské knihy.

Čo do swapu nepatrí

  • Časopisy, denná tlač, letáky, brožúry, katalógy, manuály, skriptá,
  • staré knihy, knihy v zlom stave a nečitateľné knihy,
  • xerokópie kníh.

Knižnica si vyhradzuje právo vylúčiť nevhodné knihy zo swapu. Knihy, ktoré zostanú po skončení swapu, sa použijú do nasledujúcej výmeny kníh.

Viac info

https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=11770