CVTI SR, Prednáška /

Invázne druhy hmyzu na Slovensku

Banner Veda v CENTRE Invázne druhy hmyzu na Slovensku, prednášajúci Ing. Marek Dzurenko, PhD.

Toto podujatie už prebehlo.

Ing. Marek Dzurenko, PhD., je zoológ a ekológ pôsobiaci na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene, kde vyučuje predmet Lesnícka entomológia. Počas doktorandského štúdia na Ústave ekológie lesa SAV sa venoval problematike inváznych druhov hmyzu na drevinách. Absolvoval dve stáže v Spojených štátoch amerických, kde študoval ekológiu ambróziových chrobákov. V rámci výskumnej činnosti sa touto skupinou stále zaoberá. Vo voľnom čase píše populárno-vedecké články pre stránku Živé.sk, časopis Vesmír a webmagazín In Vivo.

Anotácia:

Biologické invázie predstavujú čoraz väčší problém tak z hľadiska zachovania svetovej biodiverzity, ako aj hospodárstva. Druhovo najpočetnejšou skupinou organizmov na Zemi je hmyz. Preto neprekvapí, že práve hmyz tvorí podstatnú časť nepôvodných inváznych druhov. Na území Slovenska v súčasnosti evidujeme niekoľko desiatok inváznych druhov hmyzu, z ktorých niektoré patria medzi významné hospodárske škodce. Prednáška sa zaoberá všeobecnou problematikou biologických invázií a v krátkosti zhŕňa poznatky o najdôležitejších inváznych druhoch hmyzu v našej krajine.

Záznam z podujatia je dostupný na YouTube Veda na dosah – CVTI SR

V novej sérii cyklu Veda v CENTRE sa oboznámime s najnovšími poznatkami a situáciou v oblasti životného prostredia.

Táto séria prednášok z cyklu Veda v CENTRE vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podujatie sa konalo bez účasti verejnosti.