Prednáška / celé Slovensko

Hlboké učenie a jeho základné aplikácie pre počítačové videnie

Banner: AI aplikácie na superpočítači.

Toto podujatie už prebehlo.

Výpočtové stredisko a Múzeum počítačov Centra spoločných činností SAV organizuje sériu prednášok v populárno-náučnom duchu o využití superpočítačov v rôznych vedných disciplínach.

Príďte si vypočuť slovenských odborníkov a využite možnosť diskutovať s nimi v neformálnej atmosfére.

Téma

Keď používame nejaký model hlbokého učenia, pochopiť ako a prečo funguje je na základe jeho architektúry takmer nemožné. Na to potrebujeme poznať históriu ako a cez aké verzie sa k danej architektúre výskumníci dopracovali. V prednáške zhrnieme základné míľniky tejto histórie, počnúc perceptrónom a končiac prvými úspešnými hlbokými neurónovými sieťami. Pritom uvedieme základné myšlienky, ktoré za týmito míľnikmi stáli: od univerzálneho aproximátora cez konvolučné siete, autoenkódery, plne konvolučné siete po hlboké siete s typickými stavebnými prvkami (dropout, ReLU, batch normalization, reziduálne spojenia), metrické chybové funkcie a transformery. Vysvetlíme čím sa hlboké neurónové siete líšia od klasických. Spomenieme aj akú úlohu zohrali pri ich rozvoji lepšie výpočtové možnosti.

Prednášajúci

RNDr. Andrej Lúčny, PhD., Katedra informatiky, FMFI UK

Termín prednášky

29. marca 2022 o 17:00.

Ako sa môžete zúčastniť

Prednášky sa konajú v hybridnom formáte, je možné sa ich zúčastniť prezenčne vo Výpočtovom stredisku SAV v režime OP. Povinné je prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom. Pri registrácii na mieste je potrebné uviesť kontaktný email a telefónne číslo pre prípad nutnosti epidemiologického vyšetrovania.

Vzhľadom na neustále sa meniacu pandemickú situáciu a opatrenia vás o formáte konania jednotlivých prednášok budeme informovať najneskôr 5 dní pred konkrétnym podujatím. Informácie nájdete na našej stránke, sociálnych sieťach a všetkých zaregistrovaných na F2F prednášky budeme kontaktovať mailom.

Viac info

http://itkurzy.sav.sk/node/142/register (registrácia)

http://itkurzy.sav.sk/prednasky

https://www.facebook.com/VypoctoveStrediskoSAV/