Výzva / celá Európa

EIT HEI Initiative

Banner podujatia: EIT HEI Initiative

Toto podujatie už prebehlo.

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) spúšťa po úspešnej pilotnej iniciatíve Budovanie inovačných kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní v poradí druhú výzvu EIT HEI Initiative s uzávierkou 28. 2. 2022. Cieľom je podporiť inovácie na vysokých školách, prepájať vysokoškolské vzdelávanie s praxou a uľahčiť prístup do inovačného ekosystému EIT.

Iniciatíva je spoločnou aktivitou všetkých 8 znalostných a inovačných spoločenstiev EIT (KICs), koordinuje ju EIT RawMaterials. Zámerom je podporiť zvýšenú účasť vysokých škôl, ktoré ešte nie sú členmi komunít EIT.

Podporené budú tieto aktivity:

  • podpora angažovanosti a zmien vo VŠ vzdelávaní na inštitucionálnej úrovni,
  • posilnenie partnerstiev medzi vysokými školami, výskumnými pracoviskami a priemyslom,
  • rozvoj inovácií a služieb na podporu podnikania,
  • zvyšovanie kvality vzdelávania v oblasti podnikateľských zručností,
  • vytváranie a šírenie poznatkov.

Projekty budú realizované konzorciami, ktoré pozostávajú minimálne zo 4 partnerov, z toho aspoň 3 musia byť vysoké školy. V rámci projektových aktivít musia byť zapojené min. dve fakulty, resp. súčasti danej vysokej školy. Konzorcium musí dopĺňať min. 1 partner z inej oblasti znalostného trojuholníka.

V súvislosti s výzvou organizuje EIT sériu informačných podujatí. Záujemcovia budú mať možnosť získať informácie o výzve, pravidlách oprávnenosti, hodnotiacom procese a tiež poskytne bližšie informácie k zadefinovaniu akčného plánu (Innovation Vision Action Plan) v rámci projektovej žiadosti. Na výber sú nasledujúce termíny:

7. december 2021, 14:00 − 15:15 h (registrácia otvorená do 4. decembra)

8. december 2021, 10:00 − 11:15 h (registrácia otvorená do 5. decembra)

10. december 2021, 13:30 − 14:45 h (registrácia otvorená do 7. decembra)

V termíne 13. decembra 2021 sa bude navyše konať informačné podujatie Introduction Webinar to HEInnovate. Zameria sa na používanie webovej stránky a nástroja na samohodnotenie pri príprave akčného plánu. Webinár bude nahrávaný a neskôr zverejnený na stránke HEInnovate.

Viac info

https://eraportal.sk/aktuality/eit-otvorilo-druhu-vyzvu-hei-initiative

Bližšie informácie

Plné znenie výzvy

Fact sheet