CVTI SR, Prednáška / celé Slovensko

Diseminácia a komunikácia v programe Horizont Európa

banner Horizont Europe 2021 – 2027

Toto podujatie už prebehlo.

Národná kancelária Horizontu pozýva na webinár na tému Diseminácia a komunikácia v programe Horizont Európa, ktorý sa uskutoční dňa 27. júna 2022 od 10:00 do 11:30 hod. online.

Pre koho je webinár určený

Webinár je určený pre všetkých tých, ktorých zaujíma ako správne komunikovať a diseminovať vedecké informácie, aké nástroje je možné využívať a ako zvyšovať dosah v rámci projektov financovaných z programu Horizont Európa. Dozviete sa, aký je rozdiel medzi disemináciou, komunikáciou a využívaním (exploatáciou) vedeckých výsledkov.

Program

Na webinári vystúpi so svojimi praktickými tipmi a príkladmi z komunikácie vedeckých výstupov a výsledkov hosť z Českej republiky, Mgr. Eduard Petiška, PhD. z agentúry Sciencecom-agency.

10:00 – 10:05 Úvod a privítanie účastníkov. Kvetoslava Papanová koordinátorka národných kontaktných bodov

10:05 – 11:05 Diseminácia a komunikácia v programe Horizont Európa, príklady a praktické tipy komunikácie vedeckých výstupov. Mgr. Eduard Petiška, PhD., Sciencecom agency, Česká republika

11:05 – 11:30 Priestor na otázky a odpovede

O Sciencecom Agency

Sciencecom Agency je prvá česká agentúra zameraná na akademickú komunikáciu. Zaoberá sa prípravou diseminačných plánov k projektovým návrhom uchádzajúcim sa o financovanie z programu Horizont Európa, ale aj tých, ktoré predstavujú povinný výstup realizovaných projektov. Špecializuje
sa tiež na internacionalizáciu komunikácie. Okrem tradičných prostriedkov komunikácie sa zameriavajú aj na nové médiá, ako napr tvorba webov projektov, príprava a distribúcia tlačových správ a zabezpečenie publikovania popularizačných článkov v online médiách. Diseminuje výsledky napr na Wikipédii Facebooku, Twitteri, či v odborných fórach na Redditu. Akákoľvek komunikácia je doplnená analýzou dát, ktorá dokumentuje jej impakt (napr zvýšenia počtu zobrazení vedeckých výsledkov, či zvýšenie scientometrického skóre impaktu vedeckého výsledku vo verejnom prostredí tzv. altmetrika.

Viac info

https://eraportal.sk/podujatia/diseminacia-a-komunikacia-v-programe-horizont-europa/