Iné / Bratislava

Deň otvorených dverí na FIF UK

Banner podujatia: Deň otvorených dverí na FIF UK 2023

Toto podujatie už prebehlo.

Ak končíte stredoškolské štúdium a zaujímajú vás spoločenské alebo humanitné vedy, Filozofická fakulta UK v Bratislave vám ponúka širokú škálu študijných programov, medzi ktorými si iste vyberiete ten, ktorý vás zaujíma.

Kedy a kde sa DOD FiF UK v Bratislave uskutoční

Deň otvorených dverí sa uskutoční v sobotu 28. januára 2023 v čase od 10.00 do 14.00 na Gondovej ulici č. 2 v Bratislave.

Program

10:00 Stretnutie s vedením fakulty, Moyzesova sieň

Deň otvorených dverí bude príležitosťou stretnúť sa s vedením fakulty v Moyzesovej sieni. Dozviete sa základné informácie o fakulte, o prijímacom konaní, otváraných študijných programoch a organizácii štúdia. Budete mať možnosť navštíviť aj jednotlivé katedry a spýtať sa priamo vyučujúcich to, čo vás najviac zaujíma. Naše kolegyne a kolegovia vám ponúknu informácie priamo z prvej ruky, ktoré vám iste uľahčia rozhodovanie o tom, čomu zasvätiť vysokoškolské štúdium.

11:00 – 14:00 Prezentácie katedier FiF UK v Bratislave a študijných programov

Na katedrách v budovách fakulty na Gondovej ul. 2, Štúrovej ul. 9, Šafárikovom nám. 6, Múzejnej ul. 10. Prezentácia študijného programu psychológia sa bude konať v Moyzesovej sieni o 11.30 h (nie v priestoroch Katedry psychológie).

12:30 – 14:00 Možnosť individuálnych konzultácii s prodekankou pre prjímacie konanie a s vedúcim študijného oddelenia

V budove FiF UK na Gondovej 2, 1. poschodie, miestnosti č. 137 a č. 131.

10:00 – 14:00

Počas celého DOD sa s otázkami budete môcť obrátiť aj na študijné oddelenie, študijných poradcov na katedrách, spoznáte študentské spolky pôsobiace na fakulte a ďalšie mimoškolské aktivity.

10:00 – 14:00 Stánok spoločnosti SCIO, ktorá realizuje testovanie uchádzačov

V budove FiF UK na Gondovej 2, 1. poschodie. Spoločnosť SCIO zabezpečuje pre FiF UK vedomostné testovanie uchádzačov o štúdium. So svojimi otázkami sa budete môcť obrátiť priamo na jej zástupcu, získať informácie o systéme a termínoch testovania, ako aj modelové testy.

Viac info

https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/novinky/dods/den-otvorenych-dveri-na-fif-uk-28-januara-2023/