CVTI SR, Súťaž, Výzva / celé Slovensko

Cena za transfer technológií na Slovensku 2022 – nominácie

Banner podujatia: Cena za transfer technológií na Slovensku 2022 – nominácie

Toto podujatie už prebehlo.

Hlavným cieľom súťaže je oceniť inovatívne výstupy vedeckovýskumnej činnosti s prínosom pre prax a ich pôvodcov, motivovať vedeckovýskumných pracovníkov pre zapájanie sa do procesu ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie a zvýšiť povedomie o transfere technológií.

Pre koho je súťaž určená

Súťaž je určená pre inovácie, technické riešenia a ich pôvodcov ako aj počiny s prínosným vplyvom v oblasti transferu technológií na Slovensku pochádzajúcich výhradne zo slovenských vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a rezortných výskumných ústavov.

Ako a dokedy môžem poslať nomináciu

Nominácie do súťaže sa zasielajú v elektronickej forme na e-mailovú adresu sutaztt@cvtisr.sk, a to prostredníctvom formulára, zverejneného v rámci Národného portálu pre transfer technológií (NPTT). Ďalšou z možností je nahlásiť nomináciu priamo v príslušnom centre transferu technológií (CTT).

Nominácie je možné posielať do 31. augusta 2022.

Kategórie

  • Inovácia,
  • inovátor/inovátorka,
  • počin v oblasti transferu technológií.

Viac info

https://nptt.cvtisr.sk/ctts.html?page_id=1259