CVTI SR, Prednáška / Bratislava

Bratislavská vedecká cukráreň: Aurel Stodola, otec parných turbín… (2019-05)


Toto podujatie už prebehlo.

Aurel Stodola, otec parných turbín.
Z Liptova do Zürichu a späť domov

Hosť: prof. Ing. Štefan Luby, DrSc.
vedecký pracovník, Fyzikálny ústav SAV

Dátum a čas: 21. máj 2019 o 9.00 hod
Miesto: Konferenčná miestnosť CVTI SR na 2. poschodí.

 

V májovej Vedeckej cukrárni si pripomenieme 160. výročie narodenia slovenského vedca svetového významu, génia energetiky, fyzika, technika a zakladateľa teórie parných a plynových turbín. Do dejín svetovej techniky sa zapísal ako konštruktér prvého tepelného čerpadla na svete. Jeho vynálezy  doteraz a dennodenne ovplyvňujú život miliónov ľudí bez toho, aby si to uvedomovali. 

Prednáška zhrnie ságu rodu Stodolovcov z Liptovského Mikuláša. Aurela Stodolu predstavíme ako predobraz moderného slovenského vedca 20. storočia s ohlasom a uznaním v zahraničí aj doma. Uvedieme výsledky jeho priekopníckej práce v oblasti parných a plynových turbín, ako aj v iných sférach techniky. Stodolu porovnáme s inými velikánmi vedy a techniky 20. storočia a začleníme ho do galérie Slovákov alebo vedcov so slovenským pôvodom, ktorí získali najvyššie ocenenia, vrátane Nobelových cien. Uvedieme detaily jeho pôsobenia na ETH Zürich. Priblížime tradície, ktoré tam vytvoril, a ktorými sa zapísal do histórie jednej zo špičkových technických univerzít. Objasníme aj okolnosti prenosu telesných pozostatkov Stodolu a jeho manželky z Zürichu na Slovensko, na ktorom sa prednášajúci osobne podieľal.


Prof. Ing. Štefan Luby, DrSc. pôsobí od roku 1964 v Slovenskej akadémii vied, kde obhájil hodnosť DrSc. v odbore elektronika a vákuová technika. Titul profesora fyziky získal na STU, je nositeľom čestných doktorátov štyroch univerzít doma a v zahraničí. V rokoch 1994 až 2009 vykonával funkciu predsedu SAV. V súčasnosti Slovensko reprezentuje v jednom z programových výborov hlavného európskeho vedeckého programu Horizont 2020. Vo svojej vedecko-výskumnej práci sa zaoberal polovodičmi, mikroelektronikou, lasermi, dnes sa venuje nanotechnológiám, osobitne senzorom plynov. Je autorom vyše 400 vedeckých prác a autorom a spoluautorom 5 odborných vedeckých publikácií. Napísal 12 kníh literatúry faktu, v ktorých sa zaoberal osobnosťami vedy. V jednej z nich spracoval aj portrét Aurela Stodolu. Navyše, písal aj vedecké cestopisy a vydal tri zbierky aforizmov a bonmotov.

Prihláška pre školy 

Stránka podujatia s archívom predchádzajúcich podujatí