CVTI SR, Prednáška / celé Slovensko

Aké sú príležitosti kultúry a kreatívneho priemyslu?

Podujatie: Aké sú príležitosti kultúry a kreatívneho priemyslu?

Toto podujatie už prebehlo.

Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť v programe Horizont Európa: Nadchádzajúce príležitosti

Venujete sa výskumu a inováciám v oblasti spoločenských a humanitných vied? Ste z výskumnej inštitúcie či ústavu, vysokej školy alebo ste malý či stredný podnik? Pracujete vo verejnej alebo v súkromnej organizácii, ktorá sa venuje otázkam demokracie, kultúrneho dedičstva, kultúrneho a kreatívneho priemyslu, demografie a starnutia populácie, mobility a migrácie, spoločenskej inklúzie a rovnosti či ďalším príbuzným témam?

V tom prípade je webinár určený práve pre Vás.

Kedy

Webinár sa uskutoční online 15. 3. 2021 o 10.00.

Ak sa chcete na podujatí zúčastniť, je nutné sa zaregistrovať do 12. 3.

Ako sa pripojím

online cez Webex

Viac info

https://eraportal.sk/nase_podujatia/tematicky-webinar-pre-klaster-2-kultura-tvorivost-a-inkluzivna-spolocnost/

Program podujatia

Organizátormi podujatia sú Národná kancelária Horizontu, Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) a Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).