Prednáška / Liptovský Mikuláš

101. speleopodujatie

Banner podujatia: 101. speleopodujatie

Toto podujatie už prebehlo.

Pripomíname si 100. výročie narodenia pozoruhodnej osobnosti speleológie v Nízkych Tarách.

Pozývame vás na speleopodujatie, stretnutie pri príležitosti stého výročia narodenia významného jaskyniara Karla Macha z Prahy (1922 – 2003).

Karol Mach bol dlhoročný člen Slovenskej Speleologickej Spoločnosti, ktorá výraznou mierou ovplyvňovala speleologické dianie v Jánskej doline v 2. polovici 20. storočia a zaslúžil sa o prieskum a dokumentáciu významných krasových lokalít Slovenska.

Kedy a kde sa podujatie uskutoční

Tešíme sa na Vás 16. novembra 2022 o 17:00 h v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ), Školská 4, Liptovský Mikuláš.

Prednášať budú: H. Vrhelová, J. hučík, P. Herich, M. Orfanus, P. Holúbek

Viac info

Leták (.jpg)

https://www.smopaj.sk/sk/clanok/477-speleopodujatie

https://www.facebook.com/SMOPAJ/