22
Máj

prezentácia|Relácia RTVS Veda a technika - špeciál: Vedec roka 2018 (repríza)

Začiatok
22. máj. 2019 12.35 hod.
Koniec
22. máj. 2019 13.05 hod.
Miesto
celé Slovensko
Mesto
celé Slovensko, Slovenská republika, SR
Vedný odbor
Typ podujatia
Prezentácia
Cieľová skupina
široká verejnosť
Organizátor
CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
Popis

Mimoriadna relácia venovaná piatim najlepším vedcom zo Slovenska za rok 2018.
 
UVIDÍTE ODBORNÍKOV V OBLASTIACH AUTOMATIZÁCIE, NANOMATERIÁLOV, ZVÁRANIA, KRYPTOLÓGIE A MECHANOCHÉMIE.

 

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností vyhlásili tento rok 22. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky

 

Vedec roka SR 2018.

 

Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj  najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Nad podujatím prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska a ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR pani Martina Lubyová. Slávnostné vyhlásenie výsledkov oceňovania sa uskutočnilo dňa 13. 5. 2019 o 14.00 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.
 
Ocenení boli (zľava):
 • kategória Vedec roka
  doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD.
  Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • kategória Mladý vedecký pracovník
  RNDr. Matej Baláž, PhD.
  Ústav geotechniky, Slovenská akadémia vied v Košiciach
 • kategória Inovátor roka
  prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.
  Fakulta výrobných technológií, Technická univerzita v Košiciach so sídlom v Prešove
 • kategória Technológ roka
  Ing. Jozef Zohn
  ASKOZVAR, s.r.o., Košice
 • kategória Osobnosť medzinárodnej spolupráce
  prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
  Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Viac informácií v pripojených článkoch nižšie.

 

Program RTVS - VAT ŠPECIÁL

Súvisiace:

Hore
Noc výskumníkov 2020
Quark
Vedecká cukráreň 10/2020
Aurelium - centrum vedy
pondelok s neurologiou
Quark 25 rokov
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Rod baktérií Cronobacter má meno podľa gréckeho titána Krona, kt. prehĺtal svoje novonarodené deti.
Zistite viac